Galerija

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības informētību par globālo jeb attīstības izglītību un sekmēt globālās jeb attīstības izglītības integrēšanu formālajā un neformālajā izglītībā Latvijā. Projektu no 2009.gada novembra līdz 2011.gada novembrim īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar GLEN Latvija un LEEDS EDC (Lielbritānija).


Finansētāji un sadarbības partneri

Projekts (Nr. DCI-NSA ED/2009/202-219) tiek īstenots Eiropas Komisijas (EK) projektu programmas „Non-State Actors and Local Authorities in Development - Public awareness and education for development in Europe” ietvaros ar Eiropas Savienības finansējumu un Sorosa fonda - Latvija līdzfinansējumu. Par mājas lapas saturu pilnībā atbild Izglītības attīstības centrs un tas nevar tikt uzskatīts par ES vai SFL viedokli.

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde