Aiziet uz aktuālo mēnesi
25.10.2011

Projekta ietvaros oktobrī esam uzsākuši attīstības/globālās izglītības tēmu popularizēšanu skolotājiem visos Latvijas reģionos, piedāvājot 3 dienu seminārus Attīstības/globālās izglītības saturs un metodika mācību stundās un audzināšanas darbā. No 6. līdz 8.oktobrim šāds seminārs notika Daugavpilī un tajā piedalījās pedagogi no Preiļiem, Viļakas, Līvāniem, Daugavpils, Varakļāniem, Neretas  un citiem Latgales novadiem. Daugavpils seminārs atklāj četru reģionālo semināru ciklu. Līdzīgi pasākumi oktobrī notiks arī Rīgas, Kurzemes un Vidzemes pedagogiem. Semināros piedalās skolotāji, kuriem iepriekš nav bijusi iespēja apgūt attīstības izglītības tēmas.  Četri reģionālie semināri dod iespēju Izglītības attīstības centra projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” pieredzi izplatīt plašākam interesentu lokam. Semināros tiek sniegts ieskats attīstības izglītības tēmās - daudzveidība, vērtības, ilgtspējīga attīstība, sociālais taisnīgums, globalizācija, konflikti un drošība, cilvēktiesības, migrācija u.c. Daugavpils semināra dalībnieki atzīst, ka attīstības izglītība piedāvā mācīties radoši un emocionāli, izmantot kritiskās domāšanas pieejas, veidot starppriekšmetu saiknes un rosina nodarbībās apgūto izmantot gan skolas darbā, gan ikdienas dzīvē. Foto.

Rudenīgo nedēļas nogali no 13.-15.oktobrim, kā latviešiem ierasts, pavadījām Siguldā, šoreiz gan ar mērķi ieinteresēt skolotājus un izglītības darbiniekus  attīstības izglītības saturā un metodikā, nevis baudīt zeltaino rudeni. Seminārā piedalījās Siguldas, Limbažu, Cēsu, Valmieras novadu, Rīgas  un Pierīgas reģiona izglītotāji. Foto Par to, kāpēc svarīgi mācīties AI tēmas, dalībnieki noslēgumā izsakās: veidot pozitīvu attieksmi pret citiem un citādo, skatīties plašāk un dibināt kontaktus, audzināt atbildību par savu rīcību, apzināties savu vietu pasaulē, kļūt labākiem un būt par piemēru, pārvērtēt savas vērtības, pārskatīt savu attieksmi.

Kurzemes reģionālais seminārs „Attīstības/globālās izglītības saturs un metodika mācību stundās un audzināšanas darbā” no 20.-22.oktobrim notika Liepājā, kur skolotāji no Ventspils, Saldus, Alsungas, Skrundas un Liepājas skolotāji trīs dienu laikā darbīgā atmosfērā iepazina attīstības/globālās izglītības tēmas. Foto

Kāpēc attīstības valstīs bērni neapmeklē skolu? – nabadzība, bērni strādā, valstīs pastāv militāri konflikti, to nosaka kultūra, tradīcijas, mācību maksas, dabas katastrofas – par šiem un citiem mūsdienu globālās pasaules būtiskiem jautājumiem bija iespējams diskutēt un mudināt domāt par to arī bērniem savās klasēs.

Par populārākajām tēmām Liepājas seminārā trīs dienu laikā dalībnieki atzina nodarbību - stāstu par banānu ceļu no audzētājvalstīm līdz Eiropai, ilgtspējīgas attīstības tēmu,  nodarbības par migrāciju un par tiesībām uz izglītību.

Ticību brīnumiem Jūsu darbā un arī ikdienā!

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde