Aiziet uz aktuālo mēnesi
02.06.2011

Izvērtējuma semināri projekta skolās jūnijā sākas ar semināru  Daugavpils Vienības pamatskolā 2.jūnijā. Foto

Daugavpils Vienības pamatskolas komanda savu darbību projektā apkopo un izvērtē 4 jomās: mācību un audzināšanas darbs, pētnieciskais darbs, informatīvais darbs un sadarbība, kā arī pastāsta par komandas stiprajām pusēm un iecerēm jaunajam mācību gadam. Semināra noslēgumā tiek secināts, ka skolā šī projekta ietvaros padarīts tiešām daudz. Izvērtējumos izskan: ... katrs cits citam esam resursi. Pozitīvais pārsteigums projekta ietvaros bija kopības sajūta: spēja veikt lielus labus darbus.  Iesaistīt visus skolas pasākumu, piem., sadziedāšanas maratons. Vārdi, kas raksturo projektu ir pārmaiņas, aktivitāte un vienotība (sadarbība).

6.jūnijā notika izvērtējuma seminārs Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā. Skolas direktore Ilze Ādamsone, skolas pedagogi, pagasta pārvaldes vadītājs Ilmārs Dzenis, Limbažu novada Izglītības nodaļas vadītāja Gaļina Karpova ieklausījās projekta komandas atskatā uz paveikto, iepazinās ar izstādi un piedalījās izzinošās un jautrās globālās izglītības aktivitātēs. Viļķenes pamatskolas komanda attīstības izglītības tematikā spējusi ieinteresēt visdažādāko vecumu cilvēkus – bērnu dārza audzēkņus, visu klašu skolēnus, viņu vecākus un plašāku pagasta sabiedrību. Projekta laikā dalībniekiem pieticis radošuma un aizrautības izdomāt arvien jaunas un neparastas darbošanās formas. Koordinatores Māras Zvīnes aicinājumam izmēģināt metodiskos materiālus atsaukušies arī projektā neiesaistītie pedagogi. Komandas dalībnieki par projektu. Ivo Zeidmanis: „Bija prieks vadīt nodarbības klasesbiedriem un iejusties skolotāja lomā”. Irēna Cine: „Parasti mēs mazajiem mācām tikai par tuvējo apkārtni. Šis projekts ļāva saprast, ka varam sarunāties arī par daudz tālākām zemēm un to iedzīvotājiem”. Iveta Šteinberga: „Vakarskolas solā sēž cilvēki, kuriem migrācijas, starpkultūru saskarsmes, cilvēktiesību tēmās ir spilgti personīgās pieredzes stāsti, kas gūti  strādājot ārzemēs”. Gita Skujiņa: „Projekts bija iespēja izrauties no rutīnas un pievērst uzmanību lietām, par ko ikdienā neaizdomājamies”. Dita Grigore: „Mans raksturojums projektam trīs vārdos – aizraujoši, izzinoši, interesanti

7.jūnijā notika izvērtējuma seminārs Misas vidusskolā. Komandas dalībnieki un skolas kolektīvs izvērtēja projekta laikā notikušās aktivitātes, pārrunāja ieguvumus un izaicinājumus. Pasākuma viesi izstādē varēja iepazīties ar projekta ietvaros veidotiem bērnu darbiem un fotogrāfijām – taupības nedēļas un citu aktivitāšu plakātiem, skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem, pašu gatavotām lietām, kas apliecina ilgtspējīgu attieksmi pret pasauli. Projekta koordinatore Ingrīda Vaisjune iepazīstināja ar projektā paveikto un iezīmēja nākotnes plānus – attīstības izglītībai veltītas tematiskas avīzes izdošanu, fakultatīvā priekšmeta globālā dimensija tālāku attīstīšanu un citām idejām. Skolnieces – projekta dalībnieces Anastasija Mihailova un Liene Spalva veikušas pētījumu par Misas vidusskolas jauniešu attieksmi pret skolas iesaistīšanos projektā un attīstības izglītības tematikas aktualizēšanu. Anastasija: „Iepriecina, ka lielākā daļa skolas biedru projekta ietekmi vērtējuši ļoti pozitīvi un vēlas turpināt ar šīm tēmām iepazīties arī turpmāk”. Skolas direktore Rūta Kārkliņa atzina, ka projekta komanda labprāt dalījusies ar idejām un materiāliem ar citām Vecumnieku novada skolām. Kaimiņu skolas iesaistījušās arī vairākās projekta aktivitātēs. Sabiedrības pārstāve Liena Jaunzeme: „Man bija iespēja projektu redzēt no divām pusēm – kā dalībniecei un kā vecākam -  priecāties, ar kādiem interesantiem darbiem bērni nāk no skolas mājās vai ar kādu aizrautību dodas izpētīt kā globālā pasaule” ienākusi” Misas veikala preču klāstā”.

14.jūnijā projekta skolu izvērtējuma semināru ciklu noslēdza seminārs Viļakas pamatskolā un Viļakas Valsts ģimnāzijā. Komandas koordinatore Anželika Ločmele atskatījās uz nozīmīgākajām projekta ietvaros notikušajām aktivitātēm. Semināra dalībniekiem īpaši interesanti likās ielūkoties pirms pusotra gada pašu rakstītajā motivācijas vēstulē līdzdalībai projektā un salīdzināt tajā paustās gaidas ar šobrīd apjaustajiem ieguvumiem. Komandas dalībnieku kopējie secinājumi – projekts ļāvis aktivizēt sadarbību ar citām novada skolām, piedāvāt tām izglītojošus pasākumus un mācību materiālus, mainījis arī katra personīgo skatījumu uz pasauli un ikdienas dzīves ieradumus. Ilze Strapcāne: „Daudzi mācību priekšmetu standartos lietotie termini, piemēram, ilgtspējīga attīstība” tagad manās acīs guvuši daudz dziļāku saturisku piepildījumu”. Biruta Miņina: „Projekts bija „tieši laikā”, lai mēs būtu gatavi tām pārmaiņām, kas notiek pasaulē”. Vita Dortāne: „Pēc projekta semināriem bija liels pozitīvs pacēlums un vēlēšanas dalīties ar citiem”. Ieva Kuzņecova: „Esmu sākusi saskatīt attīstības izglītības tēmas arī citās aktivitātēs un pasākumos”. Reinis Jeromāns: „Tā bija iespēja iegūt jaunus draugus un praktizēties angļu valodā”. Tamāra Mihačova: „Ar prieku „aplipināju” citus skolotājus ar šīm idejām”. Vineta Zeltkalne: „Patika, ka jauniešiem bija iespēja satikt citu tautību cilvēkus, tā bija arī publicitātes iespēja novadam”. Vija Kleģere: „Visvairāk domāt rosināja „ekoloģiskā pēda”. Zemapziņā par to domāju nemitīgi”. Rigonda Šakina: „Šis ir bijis ietekmīgākais projekts manā pagaidām 18 gadus ilgajā mūžā”.

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde