Aiziet uz aktuālo mēnesi
10.05.2011

"Kā maza kabatiņa pie zemes lielā tērpa, kalnu ieskauta Aknīste ielejā dus", tā dzejniece  Nora Dzirkale. Savukārt mēs esam atbraukuši uz vienu no Latvijas mazākajiem novadiem, lai iepazītos ar 1939.gadā atklāto Aknīstes vidusskolu, vērotu un analizētu projekta skolotāju sagatavotās stundas, iepazītu Aknīstes apkārtni un tiktos ar Aknīstes Domes amatpersonām. Šodien Aknīstē ciemojas arī Lizuma un Daugavpils Vienības pamatskolas skolotāji.

3.klases matemātikas stundu vada skolotāja Zoja Ļaščuka, kuras tēma ir putni, un par tiem bērni uzzina gan lasot tekstus, gan izrēķinot skaitļu informāciju, gan informatīvajā tekstā meklējot lietvārdus. Tiem seko teksta uzdevumi - rēķināšana, jaunu uzdevumu izdomāšana par tēmu putni. Uzzinām arī par papagaiļiem un kanārijputniņiem. Šajā stundā bērni apgūst gan matemātiku, gan latviešu valodu, gan dabaszinības.

Savukārt 11.klases integrētā ģeogrāfijas un informātikas stunda norit tēmas "Es kā globālais pilsonis" ietvaros, kur saruna risinās par mobilo telefonu izgatavošanu, resursu ieguvi, lietošanu, derīgajiem izrakteņiem, resursu izmantošanu, e-atkritumiem un to pārstrādi. Šo stundu vada skolotājas Līga Mažeika un Aina Deksne un skolnieks Kārlis Zariņš. Stundas laikā tiek veikta arī aptauja par mobilajiem telefoniem, kuras rezultāti stundas beigās tiek apkopoti. iepazīstieties: tikai viens cilvēks no 26 teicis, ka viņam nav mobilā telefona, lielākā daļa to iegādājušies pirms 1 1/2 gada, un daži savu telefonu izmanto jau trīs gadus; savukārt 30 % no 11.klases skolēniem izmanto jau iepriekš lietotus telefonus. Izvēloties telefonu, visvairāk pievērsuši uzmanību tā dizainam, tad tehniskajām iespējām,kā arī ražotājvalstij. Šīs stundas skolotāji aktīvi aicina domāt par to, kuri telefonu ražotāji piedāvā telefonu otrreizējo pārstrādi. Aptauju izstrādājis 11.klases skonieks Mārtiņš google.lv mājas lapā skolas projektu nedēļas laikā. Stundas analīzē Lizuma skolotāji ļoti atzinīgi novērtē komandas darbu, sadarbību  skolēnu - skolotāju starpā stundas vadīšanā, kā arī to, cik veiksmīgi grūtā tēma par derīgajiem izrakteņiem tiek pasniegta caur skolēniem ikdienišķi tuvo tēmu - mobilie telefoni.

Vēstures stundu 12.klasei skolotāja Aina Voitišķe vada par padomju laika ekonomiku Latvijā, un aicina izvērtēt tās plusus un mīnusus. Šajā stundā skolēni ar aktīvo darbu pierāda savu ieinteresētību un aktivitāti. Šo stundu vēro arī kolēģi no Zasas un Gārsenes skolām.

Paldies enerģiskajiem Aknīstes skolotājiem par saturīgi organizēto dienu! Foto

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde