Aiziet uz aktuālo mēnesi

2011.gada 20. aprīlī  Misas vidusskolāskolotājas Valentīna Kordasa, Rūta Kārkliņa, Mārīte Ozola, Ingrīda Vaisjune  un Loreta Orinska vadīja atklātās stundas par attīstības izglītības tematiku. 4-gadīgo bērnu grupā varēja vērot nodarbību par saulīti un lietutiņu, apvienotajā 5.un 6.klasē sociālo zinību stundu "Vietējie resursi Misā" , 10.klasē  ģeogrāfijas stundu anglizki - "3. pasaules valsts raksturojums", savukārt 11.klasē notika vēstures un literatūras stunda  "Industrializācija Latvijā un Blaumaņa „Indrānos”". Foto.

Skolotāja Rūta kopā 5.un 6.klašu skolēniem vada stundu, kurā 6.klases skolēni iepazīstina 5-klasniekus ar  kūdras ražotni Misā. Sestās klases skolēni, parādot fotogrāfijas par Misas kūdras ražotni, pastāsta par Misas galvenā resursa  - kūdras pārstrādi, ieguvi, eksportu, darbu ražotnē. Stundas laikā  skolēni tiek aicināti domāt par to, kādas pārvērtības ražošanā notikušas laika gaitā, kādas notikušas Misā un vai tās ir nākušas par labu Latvijai un Misas ciemam. Noslēgumā bērni veido un noformē grupu darba prezentācijas par to, ko stundā uzzinājuši.

10.klasē šajā dienā ģeogrāfijas stunda notiek angļu valodā, to vada skolotāja Mārīte Ozola, kas informācijas apguvi, analīzi un pārstāstu, kā arī darbu ar karti šoreiz piedāvā veikt angļu valodā. grūti par  šādām tēmām izteikties svešvalodā - atzīmē skolēni. Varbūt tas ir labs veids, kā pavasarī stundu saraksts var kļūt īsāks?

Savukārt 11.klases skolēni Blaumaņa "Indrānus" padziļināti apguva ar metodes "literārā tiesa" palīdzību. augstu vērtējama skolēnu iedziļināšanās šajā daiļdarbā, kā arī spēja analizēt vēsturiskos apstākļus, kas ietekmēja cilvēku rīcību pagājušā gadsimta sākumā. Literatūras un vēstures skolotāju kopdarbs palīdzēja skolēniem iedziļināties 20.gadsimta sākuma ekonomikas un attiecību problemātikā. 

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde