Aiziet uz aktuālo mēnesi
20.04.2011

Lizuma vidusskola 20. aprīlī bija sagatavojusi izglītojošu semināru par attīstības izglītību Gulbenes novada skolotājiem, kurā iepazīstināja ar projekta pieredzi un demonstrēja atklātās mācību stundas dažādos mācību priekšmetos un klases audzinātāja stundas par attīstības izglītības jautājumiem. Seminārā tika atvēlēts laiks arī profesionālām sarunām un stundu izvērtēšanai. Otrā semināra daļa bija organizēta kā atklātā pedagoģiskās padomes sēde, kurā tika izdarītas izmaiņas skolas audzināšanas programmā, iekļaujot tajā mūsdienīgas un aktuālas tēmas. Foto.

Skolotājas Nanija Biezā un Anita Kostigova piedāvāja integrētu mācību nodarbību informātikā un latviešu valodā 5.klasē „Pasaule ienāk mūsu mājās” par globalizāciju un cilvēku saistību ar citiem cilvēkiem pasaulē. Nodarbībā tika izmantotas daudzveidīgas darba formas- skolēni strādāja gan individuāli, gan nelielās grupās. Pēc nodarbības skolēni atzina: „Es iemācījos, kas ir globalizācija, kā grupēt informāciju, kā atrast valstis kartē, atkārtoju, kā veidot PowerPoint prezentāciju.” Viesi, kuri vēroja nodarbību secināja, ka demonstrētā nodarbība parādīja, kā veiksmīgi organizēt darbu skolotājiem strādājot pārī, kā mācīt par globalizāciju caur piemēru un kā mācīt no vienkāršākā uz sarežģītāko.

Skolas direktore Irēna Ābeltiņa 7.klasē demonstrēja atklāto nodarbību „Es un pasaule. Mēs ceļojam”. Skolotāja prasmīgi iniciēja diskusiju par globālo izglītību, uzdodot jautājumus– kādā veidā mēs esam saistīti ar cilvēkiem citur pasaulē, uz kuru pasaules valsti skolēni vislabprātāk dotos, ja būtu iespēja ceļot, kurp skolēni negribētu braukt, vai tas, ka Āfrikā bērni cieš badu attiecas arī uz mums, vai mums jāuztraucas par to, kas notiek citur pasaulē utt. Skolēni labprāt iesaistījās – demonstrēja svešvalodas lietojuma prasmi, zināšanas par sabiedriski aktuāliem tematiem, vēlēšanos paust personīgo attieksmi.

Skolotāja Inese Dambe 10.klasē vadīja atklāto stundu „Migrācija mūsdienu pasaulē”. Stundas laikā skolēni aktīvi diskutēja, lai izvērtētu argumentus par un pret jauniešu aizbraukšanu no Latvijas. Skolēni pamatoja savu viedokli, minēja piemērus no personīgās pieredzes, pārliecinoši izmantoja zināšanas par sabiedriski politiskajām aktualitātēm. Piemēram, izmantoja faktus, ka maijā Vācija atvērs savu darbu tirgu darba ņēmējiem no jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un izteica viedokli, kādas sekas tas izraisīs.

Lizuma vidusskolas projekta komanda semināra dalībniekiem piedāvāja interesantu iespēju piedalīties klases audzinātāja stundās, kuras vadīja skolotājs pārī ar projekta dalībniekiem – skolēniem. Tas apliecināja projekta komandas prasmi sadarboties un projekta idejas daudzveidīgi izmantot skolas praksē.

7.klasē tika demonstrēta klases audzinātāja stunda par tēmu „Godīgā tirdzniecība, ko vadīja klases audzinātāja Inese Dārziņa un 11.klases skolniece, projekta dalībniece Ilma Melne. Skolotājas bija sagatavojušas ļoti interesantus izdales materiālus gan darbam klasē, gan mājas uzdevumam. Klases stundā prasmīgi tika aktivizēta polemika par godīgas un negodīgas tirdzniecības pazīmēm, apzināti veidota viedokļu konfrontāciju, tādā veidā sekmējot aktīvu skolēnu iesaistīšanos un interesi par apspriežamo jautājumu.

2.klasē sākumskolas skolotāja Sandra Klimone sadarbojās ar projekta dalībnieci Agnesi Ici un vadīja klases audzinātāja stundu „Atkritumi”. Stundā skolēni ar daudzveidīgas metodikas palīdzību tika rosināti domāt par vides sakopšanu un katra cilvēka atbildību. Lai piesaistītu sākumskolas skolēnu interesi, tika izmantota lomu spēle un situāciju analīze.

12. kasē klases audzinātāja stundu par tēmu „Rasisms” vadīja skolotājs Sandris Rakauskis un projekta dalībnieks Lauris Kamarūts. Skolēni ar interesi sekoja nodarbībai un sava klases biedra prasmīgi vadītai diskusijai. Nodarbības gaitā tika izmantoti vadītāju sagatavotie prezentācijas materiāli un daudzveidīgi uzdevumi. Pedagogi, kuri vēroja nodarbību, savos izvērtējumos atzina: „Izdevās skolēniem rosināt domāt par tēmu, kura skolās netiek bieži risināta. Tā bija netradicionāli organizēta un veiksmīga stunda. Stunda jauniešiem lika domāt un viņi droši izteica viedokli. Nākotnē nepieciešams sarunu tēmā turpināt.”

Visās klases audzinātāja stundās tika atklāti būtiski attīstības izglītības satura jautājumi skolēniem interesantā veidā, tika rosināta viedokļu apmaiņa un lēmumu pieņemšana. Klases audzinātāja stundu vadīšana tandēmā – skolotājs – skolēns stiprināja gan projekta ietekmi, gan arī skolēnu lomu attīstības izglītības tematikas izmantošanā audzināšanas stundās. Lizuma vidusskolas projekta komanda semināra noslēgumā dalībniekiem piedāvāja iespēju piedalīties un aktīvi darboties skolas pedagoģiskās padomes sēdē. Sēdē dalībnieki tika iepazīstināti ar esošo skolas audzināšanas programmu un tika rosināti izteikt jaunas idejas – tēmas un metodiku klases audzinātāju stundām. Rezultātā tika izteikti daudzveidīgi priekšlikumi, kuri tika apkopoti, lai pēc sēdes tos izvērtētu un ieviestu uzlabojumus skolas audzināšanas programmā.

Semināru bagātināja tā organizatoru radošā pieeja un idejas – viesi tika sveikti ar dziesmām un skolēnu radošo zīmējumu izstādi, tuvojošos Lieldienu noskaņā pedagoģiskās padomes sēde notika uz Lieldienu ielas, kurā kopā ar domubiedriem varēja risināt profesionālas sarunas kafejnīcās ar intriģējošiem nosaukumiem – „Ciemos pie Klāras Klukstes”, „Zaļie zirnīši” u.c. 

Vēlam veiksmi Lizuma vidusskolai turpināt darboties attīstības izglītības jomā savā skolā un būt par jaunu ideju iniciētājiem citās Latvijas skolās.

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde