Aiziet uz aktuālo mēnesi
11.03.2011

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā turpinās ar globalizācijas likumsakarībām saistītais informatīvais darbs projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” komandas dalībnieku vadītajās nodarbībās. 11.martā tās notika 7., 8. un 9.klasēs ar moto „Kas? Kur? Kad? Kāpēc?” Šo nodarbību laikā 7.klases skolēni, sabiedrības pārstāves Gitas Skujiņas rosināti un atbalstīti, izzināja sava mobilā telefona biogrāfiju un pabrīnījās par šī mazā, ikdienā tik nepieciešamā aparāta ciešo saistību ar valstīm visos Zemes kontinentos.

Jaunieši no 8.klases darbojās datorklasē, lai, izmantojot interneta resursus, atrastu  nepieciešamo informāciju un datus par notikumiem laika posmā no pagājušā gadsimta sākuma līdz mūsu dienām. Šī aktivitāte viņiem lieti noderēja, aizpildot pasaules vēstures un attīstības sadarbības, un attīstības izglītības laika asi. Nodarbību vadīja projekta koordinatore Māra Zvīne, asistējot devītklasniekam Ivo Zeidmanim. Otrās nodarbības (vad. M. Zvīne) uzdevumi ļāva tās dalībniekiem, 8. un 9. klases jauniešiem, likt lietā savas zināšanas, erudīciju un spriešanas spējas, sagrupējot rakstiski fiksētos notikumus pasaules vēsturē pa tēmām – Konflikti, Migrācija, Cilvēktiesības un Ilgtspējīga attīstība. Dalībnieki strādāja grupās, un kopējo pūļu gala rezultāts liecināja, ka izpratne par šiem jautājumiem viņiem ir. Ikviena grupa izvelējās no katras tēmas, viņuprāt, svarīgāko notikumu, komentēja to, paskaidrojot, kāpēc izvēlējušies tieši to, tādējādi iepazīstinot parējos.

Nodarbības beigu daļā devītās klases izglītojamajiem bija iespēja līdzdarboties aktivitātē „Būt sievietei vienmēr un visur!”. Kopējie secinājumi un savstarpējās diskusijas liecināja, ka skolēni saskata atšķirības starp attīstīto un attīstības valstu sieviešu iespējām mācīties, strādāt, audzināt bērnus, saņemt veselības aprūpi, atpūsties un izklaidēties, bet nebija agrāk aizdomājušies, ka  šīs atšķirības ir tik krasi izteiktas un lielas.

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas projekta koordinatore Māra Zvīne

Foto.

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde