Aiziet uz aktuālo mēnesi
21.02.2011 - 25.02.2011

Raksta Daugavpils Vienības pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Maija Baklāne:

Daugavpils Vienības pamatskolā no 2011.gada 21.februāra līdz 25.februārim notika projekta nedēļa. Skolas projekta tēma bija ”Mēs- pasaulei”, taču katrai klasei, katrai skolēnu grupai šīs tēmas ietvaros bija iespēja izstrādāt savu projektu. Projekta mērķis bija izzināt pasauli ap mums un veidot to labāku un skaistāku.

Tā kā  skola jau otro gadu darbojas IAC projektā „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”,  arī  savā skolas projektā centāmies izmantot  jauniegūtās zināšanas un prasmes. Daudzas klases projektiem bija izvēlējušās attīstības izglītības tēmas.

1. klašu skolēni izstrādāja projektus par tēmu: „Par ko mēs esam atbildīgi”, 4.klašu skolēni  pētīja ļoti aktuālo problēmu  par dabas saudzēšanu, izveidoja ieteikumus vienaudžiem, kā saudzēt dabu. Vairākas klases bija īpaši domājušas par to, ko katrs varētu darīt, lai pasaule ap mums kļūtu labāka. Tika akcentēta veselīga dzīvesveida nozīme ikdienā(6.a klase), tas, ko paši varam paveikt savas pilsētas labā(8.b klase), kā uzvedamies virtuālajā telpā (5.a klase). Tā kā dzīvojam daudzkultūru sabiedrībā, vecāko klašu skolēni pētīja to, kas nepieciešams, lai veidotu cieņas pilnas attiecības ar dažādu kultūru cilvēkiem. Dažādu kultūru tradīcijas pētīja 7.b, 8.a un 9.a klase. Skolēni apmeklēja vairākas kultūras biedrības Daugavpilī, iepazinās ar to darbu, paplašināja savu redzesloku par kultūru daudzveidību mūsu pilsētā. Kā atzīst skolēni- jaunās zināšanas ir noderīgas, tās palīdzēs izvairīties no stereotipiem domāšanā.

Projekta laikā skolēni strādāja radoši, aizrautīgi, centās ne tikai pētīt,  bet arī kaut ko paveikt praktiski, lai dzīve skolā, ģimenē un tuvākajā apkārtnē mainītos.

Vairākas klases savā darbā iesaistīja arī vecākus (2.a, 6.b, 7.a klases).

Priecājāmies gan par interesantajām klašu projektu prezentācijām, gan par projektu darbu izstādi.

Foto

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde