Aiziet uz aktuālo mēnesi
14.02.2011 - 18.02.2011

No 2011.gada 14.-18.februārim Liepājas A.Puškina 2.vidusskola organizēja projekta nedēļu "Pasaule ienāk skolā, skola iziet pasaulē", tika iesaistīti 2.līdz 10.klašu skolēni. Projektu nedēļas mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par globālo jeb attīstības izglītību. Katrai klasei izpētei tika piedāvāta viena no astoņām attīstības izglītības pamattēmām, kuras ietvaros darboties nedēļas laikā. Piemēram, tēmas "Savstarpējā mijiedarbība" ietvaros, veicinot izpratni par cilvēku, vides un saimnieciskās darbības savstarpējo saistību un to, ka cilvēku rīcībai ir rezonanse globālā mērogā, 6.A klase darbojās projekta  "Attiecības cilvēku starpā. Mēs, 6.A skolā, sabiedrībā" ietvaros, sasaistot Latvijas un pasaules notikumus konkrētā gadā ar klases skolēnu biogrāfiju. Projektu nedēļa Liepājas 2.vidusskola parādīja arī, ka globālie pamatjautājumi  ir iekļaujami un īstenojami gan sākumskolā, gan vidusskolas klasēs, piemēram, tēmas "Ilgtspējīga attīstība" ietvaros 2.A un B klase veidoja projektu "Dzīvnieki un palīdzība viņiem", bet  9.A klase - "Baltijas jūras ekoloģija". PP

Skolas avīze "Zvonok" par projektu nedēļu (1.,2.,3.,4.diena).

18.februārī projekta nedēļas noslēguma pasākumā tika prezentēti labākie projektu nedēļas projekti, kā arī katra klase izvērēja iegūto projekta nedēļas laikā. Projekta izvērtēšanai tika pieaicināti Liepājas sabiedrības pārstāvji un skolas sadarbības partneri no Liepājas Domes, Izglītības pārvaldes, Jaunatnes centra, bibliotēkas, kā arī Skolas padomes un projekta komandas. Tie atzina, ka radusies izpratne par to, kā skolā notiek projektu nedēļa un par kādām nopietnām un aktuālām tēmām bērni skolā mācās. Atšķirīgās prezentācijas un to emocionālā piesātinātība gan skolēnus, gan ekspertus aicināja aizdomāties, par to, kādā pasaulē gribam dzīvot nākotnē un kādā skolā mācīties? Foto.

Ieguvumi. 2.klases, darbojoties tēmas "Palīdzība dzīvniekiem" ietvaros, atzīst: mēs uzzinājām, ka putniem ziemā bads var vairāk kaitēt kā sals. Iemācījāmies taisīt barotavas un sapratām, ka no cilvēka var būt atkarīga dzīvnieku izdzīvošana. 5.klases skolēni iemācījušies intervēt, strādāt komandā, vākt un apkopot informāciju tēmas "Ceļojumu aģentūra" ietvaros. Savukārt 6.klases skolēni pārliecinājās,  ka katram no mums ar domām, iespējām un atšķirībām ir sava noteikta vieta globālajā pasaulē. 9.klase tēmas "Baltijas jūras ekoloģija" ietvaros guva pārliecību, ka pret jūru jāizturas saudzīgi, nepiesārņojot. Skolēni bija pārsteigti par to, cik daudz bīstamu lietu jūra sevī glabā.

Noskatieties 6.klases sagatavoto video tēmā  savstarpējā mijiedarbība, attiecības cilvēku starpā: http://www.youtube.com/user/Liepajas2vsk#p/u/1/hn9F6Zl9pso 

 

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde