Aiziet uz aktuālo mēnesi
26.01.2011 - 29.01.2011

Gatavojam domas un somas! No šī gada  26. līdz 29.janvārim aicinām visus projekta "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā" dalībniekus Ziemas skolā 2. Skolas norises vieta - viesnīca Baltvilla (www.baltvilla.lv). Četru dienu laikā turpināsim praktiski izzināt attīstības izglītības aktuālās tēmas gan Lielbritānijas un Slovēnijas, gan Latvijas ekspertu un speciālistu skatījumā. Darba kārtība. Preses relīze. Foto.

Sveiciens Ziemas skolā 2! Esam pulcējušies visi deviņu skolu cilvēku komandas, lai četru dienu laikā turpinātu kopā izzināt attīstības izglītības tēmas. Pirmās dienas nodarbības aizritēja pieredzes apmaiņā un diskusijās par globālo pilsonību, starpkultūru attiecībām, rasismu un stereotipiem, attīstības izglītības iespējām vietējās kopienās. Pirmajā dienā (26.01.) iepazināmies ar Lielbritānijas un Slovēnijas attīstības izglītības ekspertiem Adamu Ransonu, Trišu Sandbahu un Maksi Zimani, kā arī ASV vēstnieci Latvijā Džūditu Gārberi un viņu viedokļiem un pieredzi šajos jautājumos.

No Trišas uzzinājām par Līdsas Attīstības centra starpkultūru attiecību veidošanas ļoti praktisko pieredzi un metodiku projekta „Just linking” („Draudzēsimies!”) laikā dažādu sensitīvu jautājumu risināšanā. Tas deva idejas kā veidot bērnu pieredzi un stiprināt pārliecības, kā būt labam ciemiņam un labam saimniekam, kā arī novērst bažas, kas raksturīgas mazajiem „ciemiņiem” un „saimniekiem” pirmo reizi satiekot vienam otru un iespējām tās novērst.

Maksis nodarbības ļāva izprast un aizdomāties par rasisma problēmām mūsdienu pasaulē, par rasisma cēloņiem, vēsturisko pamatu, institucionālo rasismu, kā arī par stereotipiem, kas veido sabiedrības uzskatus un priekšstatus, kas kļūst par pamatu kādas rases diskriminācijai.  Vadītājs aicināja domāt par to, kā iespējams to novērst.

Savukārt Adama nodarbības piedāvāja idejas kā pievērst sabiedrības uzmanību globāliem jautājumiem un kādas attīstības izglītības aktivitātes ieviest vietējā kopienā. Adams pastāstīja arī par veiksmēm un neveiksmēm, kas saistījās ar godīgās tirdzniecības preču ieviešanu Lielbritānijā 30 gadu laikā. Šīs nodarbības PP.

Pirmās dienas beigās dalībnieki atzina, ka viņi guvuši vērtīgas idejas un pieredzi, ko izmantot ikdienā skolā un kopienā, saredzot tām jau praktisku pielietojumu.

Otrādā diena (27.01.) sākas atsaucot atmiņā vakardienas emocijas atkal satiekoties ar visiem projekta dalībniekiem.”Pārsteidzoši jauki, varam pasmaidīt un smaidu saņemt pretī”, „Saviļņojoši”, ”Prieks, ka mēs pēc gada ar tādu interesi un degsmi tiekamies”, „Aizraujoši un interesanti”, „...tā kā satikt senus draugus” – dalībnieki atzīst. Šī diena atkal jaunām emocijām, pieredzes uzkrāšanai un attieksmju izmaiņām.

No rīta vēl īsti nenojaušam to, ka šī dienai paies 13 stundu darbā. Bet pirmo nodarbību  Adams Ransons  aizsāk ar  A.N.Čomska provokatīvo jautājumu – vai labāk būt gudram vai muļķim? Turpinājumā Adams pastāsta par attīstības izglītības izaicinājumiem un izredzēm Lielbritānijā, par attīstības izglītības aktuālajiem jautājumiem šobrīd,  ar kuriem darbojas britu skolotāji - bērnu darbs, verdzība, labas veselības aprūpes pieejamība, demokrātija un laba pārvaldība, konflikti, izglītības pieejamība pasaules kontekstā. 

Nākamā dienas daļa aizrit paralēlā grupu darbā par konfliktu risināšanu pasaulē, mediju ietekmi un stereotipiem par Āfriku un praktiskām nodarbībām sākumskolas un pamatskolas skolotājiem.

Maksis Zimani aicināja novērtēt ziņu kontekstu un domāt par mediju mērķiem sniedzot konkrētu informāciju. Skolēni pēc nodarbības atzīst, ka viņus pārsteidz, cik negatīvu informāciju gan par Āfriku, gan Latviju mediji izplata, kas viņiem licis secināt, ka nevar ticēt visam, ko pasaka ziņās.

Triša Sandbaha demonstrē, kā attīstīt sadarbības prasmes, kas ir viens no konfliktu risināšanas veidiem, un akcentē to, cik svarīgi ir mācīt ieklausīties un izrādīt cieņu ikvienam.

Pēcpusdienā nodarbības vada Tomass Kotovičs no Latvijas valsts mežiem, kas saistošā veidā pastāsta par enerģijas veidiem un sniedz analīzi par to, kuri no enerģijas veidiem Latvijas situācijā ir vispiemērotākie (atomenerģija, bioenerģija, hidroenerģija, vēja u.c. enerģijas veidiem). Kā arī ļoti saistošā veidā stāsta par globālo klimata pārmaiņu ietekmi uz Latviju un kā mežu bagātību novērtēšanu un apsaimniekošanu CO2 absorbēšanas sakarā.

„Pašlaik tas, kas notiek Afganistānā ir zināma veida eksperiments” – dienas beigās stāsta Sandijs Semjonovs un demonstrē dokumentālās filmas fragmentus par ārstu, karavīru, munīcijas neitralizētāju misijām Afganistānā. „Pozitīvisms ir tas, ko mēs varētu no afgāņiem pamācīties, kā arī to, ka vecāki ir ļoti svarīgi un viņos ieklausās”. Foto par 2.dienu.

Trešās dienas (28.01.) rīta nodarbībā Maija Kāle no nevalstiskās organizācijas „Attīstības kolba” kā globālais pilsonis aktualizē attīstības izglītības un globālās sarežģītības jautājumus. Viņa stāsta par attīstības sadarbības un izglītības jēdziena izpratnes izmaiņām pasaules un politikas izmainu rezultātā un aicina pārdomāt Eiropas, Āzijas un Āfrikas atšķirīgo skatījumu uz attīstības izglītības vajadzībām. PP.

Otrā un trešā nodarbība aizrit ļoti atšķirīgās sesijās gan metodikas, gan satura ziņā, šajās nodarbībās skolotāju, sabiedrības  pārstāvju un jauniešu grupas darbojas atsevišķās telpās un tēmās.

Jauniešu grupa uzspēlē kārtis pēc Ilzes un Jāņa drastiskiem  spēles noteikumiem, ātrā tempā ar maksimālu koncentrēšanos. Taču  spēles analīze atklāj katra pielāgošanās spējas, izjūtas un rīcību, nonākot svešā situācijā bez iespējām sazināties ar vārdiem. „Ir jāpiekāpjas, lai neizprovocētu konfliktu”, „Smaidīt un spēlēt pēc viņu noteikumiem”, „Pasmieties par situāciju, kurā nevari neko izdarīt” – jaunieši nosauc potenciāli veiksmīgākās iespējas jaunās situācijās. Šīs nodarbības turpinājumā Irina no Rumānijas jauniešus iepazīstina ar savu starpkultūru pieredzi. PP. Sabiedrības grupa diskutē par musulmaņu ticību - apkopo stereotipus par musulmaņiem un to, kā stereotipi cilvēkiem tiek piedēvēti, raugoties tikai uz izskatu. 

Pasniedzēja Triša Sandbaha skolotājiem vada nodarbību par vērtībām un priekšstatiem. Kā ar fotogrāfiju palīdzību mēs varam labāk saprast cilvēkus pasaulē? Kā veidojas priekšstati par pasaulē notiekošo? Kādas vērtības jāieaudzina jauniešos, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību?

Maksis Zimani šajā dienā pārstāv tēmu - stereotipi par Āfriku bērnu literatūrā un skolu mācību grāmatās. Dalībnieki iepazinās ar konkrētām Slovēnijas grāmatām, kurās Āfrika attēlota stereotipiski. Maksis dalījās pieredzē, kā viņa pārstāvētajai organizācijai ir izdevies situāciju mainīt, iesaistoties darba grupās jau grāmatu tapšanas procesā un dodot ekspertīzi par grāmatu saturu un attēliem, raugoties no Āfrikas perspektīvas. Latvijas skolotāji dalījās pieredzē par Āfrikas attēlojumu Latvijas ģeogrāfijas, vēstures un citu priekšmetu grāmatās.

Jānis Ķirpītis un Ilze Saleniece novada nodarbību par mobilajiem telefoniem, kurā notiek telefona detaļu ražotāju un izcelsmes izpēte - kur tās ražotas. Uzzinām, ka pasaulē 5 biljoni cilvēki lieto telefonu un aprātu skaits ir vairāki desmiti biljoni. Lai izgatavotu telefonu, nepieciešami 2 kg izejvielu- nafta šķidrie kristāli, bromu saturošas vielas.

Aktīvā mācību diena noslēdzas ar vakara pasākumu zem attīstības izglītības zīmes, kur dažādu žanru priekšnesumos visu skolu komandas "pārstāsta" pēdējas dienās apgūto priekš sirdij un prātam! Foto par trešo  dienu.

Atlikusi tikai ceturtā - noslēguma diena (29.01.) visa apkopošanai, pieredzes apmaiņai un nākotnes plānošanai. Skolotāji plāno Ziemas skolā 2 apgūto tēmu ieviešanu un īstenošanu savās mācību stundās un skolas aktivitātēs Jaunieši plāno, ko skolā un tās apkārtnē uzlabos, novērtējot, ko tas dos un kādi būs rezultāti. Savukārt sabiedrības grupa apkopo idejas sadarbībai ar skolu un citām aktivitātēm, kas pasauli darītu labāku. viņu ieteikumos - informēt darba kolēģus un citus vecākus par dabai draudzīgu dzīvesveidu, darīt lietas, palīdzot dabai, kas būtu ūdens taupīšana, atkritumu šķirošana, talku rīkošana, tīras pārtikas lietošana un auto ierobežošana, palīdzēt rīkot skolēnu ekskursijas uz mežu, virzīt uz ilgtspējīgu saimniekošanu. Viļakas pašvaldībā tiks ierosināta atkritumu šķirošana un kopējās komposta vietas izveide... un daudz citu ideju tuvākai un tālākai nākotnei.

Dienas noslēgumā esam iedvesmoti un cerību pilni skatam nākotnē vienotā domubiedru grupā, kā atzīmē arī projekta vadītāja Ilze Saleniece.

Sakām paldies visiem, kas palīdzēja un ļāva notikt Ziemas skolai! Un tagad - no domām pie darbiem! Lai mums izdodas!

 

 

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde