Aiziet uz aktuālo mēnesi
21.01.2010

Šī gada 21. janvārī Izglītības attīstības centra telpās notika projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” atklāšanas seminārs – diskusija. Tās mērķis bija  iepazīstināt ar projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm, kā arī kopā ar attīstības izglītības un attīstības sadarbības jomas profesionāļiem un aktīvistiem apspriest attīstības izglītības izaicinājumus Latvijā, kopīgi domājot par risinājumiem un turpmāko sadarbību. Seminārs – diskusija pulcēja 15 interesentus, kuru vidū bija gan valsts iestāžu, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji. Seminārā plašākai sabiedrībai projekta komanda prezentēja projekta mērķus, pamatoja tēmas aktualitāti politiskā un ekonomiskā kontekstā, informēja par galvenajām aktivitātēm turpmāko divu gadu gaitā, kā arī iezīmēja attīstības izgītības lomu un vietu Latvijas izglītībā. Dikusijas laikā Izglītības un zinātenes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece Inta Juhņeviča izteica atbalstu projekta iniciatīvām un bija ieinteresēta projekta rezultātos. Jau šobrīd pamatizglītības un vidējās izglītības standartos Latvijā ir iekļautas prasības, kas saistāmas ar attīstības un globālās izglītības pamattēmām, prasmēm un attieksmēm.

No nevalstisko organizāciju pārstāvju puses tika saņemti laba vēlējumi un praktisks  atbalsts saturiskajā un organizatoriskajā jomā: Solvita Melne no organizācijas „Papardes zieds” piedāvāja organizācijas resursus tēmā pār cilvēktiesībām, savukārt biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" direktore Māra Sīmane ieteica veidot sadarbību kopīgas informācijas telpas attīstības izglītības veidošanā. Sorosa fonda – Latvijā pārstāve Aija Tūna šajā projektā saskata lielu jauniešu potenciālu, kuru ieteica novērtēt un lieti izmantot.

Projekta vadītāja Ilze Saleniece par projekta aktualitāti: „Šobrīd mēs atrodamies ekonokiski grūtā situācijā, un tieši šobrīd daudzi domā, kā dzīvot labāk. Mums šķiet, ka šis ir īstais brīdis, lai  runātu par to, kā dzīvot labāk – labākā pasaulē. Tieši attīstības/ globālā izglītība kā viena no izglītības dimensijām ir labākais veids, kā pārrunāt dažādas globālas tēmas. Tā aicina cilvēkus skatīties plašāk, meklēt globāla līmeņa kopsakarības un analizēt globālo problēmu cēloņus un sekas, kā arī iegūt zināšanas un prasmes, kā iesaistīties to risināšanā.”

 Ar semināra prezentācijas materiālu varat iepazīties šeit.

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde