Aiziet uz aktuālo mēnesi

No stindzinošā ziemas sala janvārī Latvijā projekta komandas dalībniekiem bija iespēja uz dažām dienām nokļūt siltākos platuma grādos. Dažas dienas Līdsā priecēja ar gaisa temperatūru virs nulles, ko papildināja ļoti siltā uzņemšana no sadarbības partneru puses – Līdsas Attīstības izglitības centra darbiniekiem. Trīs dienu intensīvu darbu Līdsā nodrošināja Adams Ransons (Adam Ranson) un viņa kompetentā komanda: Lesley Warner, Alison Huntley, Hannah Dalrymple, Trish Sandbach. Šīs dienas bija īsta „ieniršana” attīstības un globālās izglītības tematikā, metodikā, resursos, un, kas ne mazāk būtiski, arī attieksmju un vērtību izpratnē.

Vizītes programmā koncentrētā veidā tika demonstrēta Līdsas ilggadējā pieredze metodoloģiskajos jautājumos – darbā ar skolām un skolotājiem dažādās izglītības pakāpēs, darbā reģionālajā un nacionālajā līmenī, ieviešot attīstības izglītību (AI) izglītības sitēmā Lielbritānijā. Pasniedzēju darbā tika iekļauta arī attīstības un globālās izglītības filozofija un tās realizēšanas iespējas praktiskajā dzīvē un skolas ikdienā. Tam kā praktisks pierādījums un pamatojums sekoja Crawshaw skolas vizīte. Stundu apmeklējumi, skolotāju un vadības stāstījums par globālo zināšanu prasmju un attieksmju integrēšanu mācību priekšmetos sniedza projekta komandai pārliecību par šo jautājumu nozīmību, nepieciešamību un aktualitāti mūsdienu skolā. Pārliecinājāmies, ka patiesa globālās izglītības būtība slēpjas katra cilvēka paša pārliecībās, attieksmēs un vērtībās.

Atskatoties uz vizīti Lielbritānijā, projekta direktore Iveta Vērse atzīst, ka bija vērtīgi iepazīties ar citas valsts nevalstisko organizāciju pieredzi un redzēt, kā tiek organizēts darbs ar sabiedrību AI jomā, kā arī secina, ka vizīte bija labi izplānota un īsā laika periodā tika iegūts maksimāli daudz noderīgas informācijas par AI tematiku un metodiku.

I.Irbīte vizītes kontekstā akcentē augsti profesionālu pasniedzēju darbu un bagātināšanos ar idejām, kā organizēt tālākizglītības pasākumus Latvijā par AI jautājumiem, īpaši novērtē iespēju turpmākajā projekta gaitā komunicēt ar Līdsas speciālistiem. Projekta satura un metodikas koordinatore Daina Zelmene informē, ka tika iegūti nozīmīgi atbalsta materiāli dažādām mērķauditorijām (pedagogiem, jauniešiem un sabiedrības pārstāvjiem), kas izmantojami jau pirmajos semināros Latvijā. Linda Ugaine atzīts Līdsas vizītes sniegto strukturēto ieskatu AI pamatjautājumos un gūtās idejas, kā organizēt daudzveidīgas nodarbības – spēles, psiholoģiskas aktivitātes, interaktīvas nodarbības. Projekta vadītāja Ilze Saleniece secina, ka AI tematika prasa sabalansētu pieeju starp faktoloģisku un emocionālu informāciju, kā arī nepieciešamību izvērtēt, kā būtu mācāmi attieksmju un vērtību jautājumi.

Projekta komandas, tāpat arī sabiedrības izpratne un zināšanas par globālajām vērtībām vislabāk atspoguļosies atbildīgā rīcībā, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību.

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde