Aiziet uz aktuālo mēnesi
29.04.2010

Viena no projekta “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” aktivitātēm ir pētījums par attīstības jeb globālās izglītības jautājumu izpratni. Pētījuma ietvaros tiks veiktas 3 aptaujas – projekta sākumā, projekta vidū un projekta noslēgumā. Pētījuma mērķis ir iegūt datus, kas ļautu izvērtēt un analizēt projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” dalībnieku izpratni par attīstības izglītības jautājumiem, novērtēt zināšanu un informētības izmaiņas projekta gaitā, kā arī kopumā gūt ieskatu sabiedrības informētībā, attieksmēs, izpratnē un zināšanās par attīstības jautājumiem. Pētījumā piedalās gan projekta dalībnieki ( deviņu skolu komandu pārstāvji), gan projekta skolu un vietējo kopienu pārstāvji.

Pirmā pētījuma aptauja tika veikta pirms projekta dalībnieku iepazīstināšanas ar attīstības tēmu, proti, projekta Ziemas skolā 2010.martā. Tā atklāj respondentu viedokli, piemēram, par to, cik svarīgi ir būt informētiem par starptautiskās attīstības jautājumiem, cik lielā mērā katra personīgā rīcība ietekmē notiekošo pasaulē kopumā, kā tiek vērtēta globalizācija un vai skolā būtu vairāk jāmāca par pasaulē notiekošo.

Ar pētījuma pirmās aptaujas rezultātu ziņojumu šobrīd varat iepazīties, kā arī skatīt pētījuma aptaujas rezultātu prezentāciju ar galvenajiem secinājumiem.

Pētījumu veica „Attīstības Kolba” (http://bulb.lv).

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde