Aiziet uz aktuālo mēnesi
28.05.2010

Akcijs video

Maijā notiek pirmās attīstības izglītības akcijas un aktivitātes Latvijas reģionos. 28.maijā Aknīstē Aknīstes vidusskolas un novada skolotājiem, skolēniem un sabiedrībai  tika aktualizēti migrācijas un starpkultūru jautājumi. Šajā dienā katrs Aknīstes vidusskolas skolēns, skolotājs  (kā arī Asares un Gārsenes skolu skolotāji un skolēni)  iepazina attīstības izglītības jautājumus, piedalījās praktiskās nodarbībās un akcijā. Šajā dienā Aknīstes skola bija "pārņemta" ar  Aknīstes novada aktuālākā jautājuma - iedzīvotāju aizceļošanas skaidrošanu un  izvērtēšanu glogālajā kontekstā, tās galvenais uzdevums bija aicināt skolu jauniešus nebraukt projām un atgriezties dzimtajā novadā. Skolas komanda ar skolas atbalstu lieliski bija sagatavojusi un organizēja katram vecumam un auditorijai atbilstošas stundas, praktiskas aktivitātes klasēs, skolas apkārtnē un Aknīstes centrā. Pasākumu programma.

Foto

Pasākuma pirmajā daļā notika paralēlas nodarbības skolēnu un pedagogu grupām par attīstības/globālās izglītības tematiku. Aknīstes vidusskolas un citu novada skolu pedagogi piedalījās Ingūnas Irbītes vadītajā nodarbībā par migrācijas jautājumiem – iesaistījās spēlē „Globālais bingo”, pētīja migrācijas statistiku Latvijā un pasaulē, aizrautīgi diskutēja par jauniešu izvēlēm – palikt Latvijā vai doties dzīvot un strādāt uz ārzemēm aktivitātē „Mans padoms Kristīnei”. Skolotāji saņēma tematikai atbilstošus izdales materiālus, kurus iespējams izmantot klases audzinātāja stundās, sociālajās zinībās un citos mācību priekšmetos. Nodarbība izvērtās aktīva, rosinoša un idejām bagāta, jo kopā strādāja vairāku skolu, dažādu mācību priekšmetu un atšķirīgos izglītojamo vecumposmos strādājoši pedagogi, kuru daudzveidīgā pieredze bija īpaša pasākuma „pievienotā vērtība”.

Sākumskolas posmā 1. - 2.klases nodarbību vadīja sākumskolas skolotāja Zoja Ļaščuka, bet 3. - 4.klasei - skolotāja  Gunta Ozoliņa, kura ikdienā ar sākumskolas bērniem strādā tikai nedaudz. Viņas par sākumskolas skolēnu darbu stāsta: „Sākumskolas nodarbības I daļā 1. - 4.klašu skolēni noskatījās Zaļās jostas filmiņas „Dāvana”, „Saruna” un „Papīra ceļš”, turpinājām ar sarunu  par tēmām „Mēs un atkritumi” un „Ko darīt ar pašu radītajiem atkritumiem?”. Skolēni izveidoja  izstādi no atnestajiem preču iepakojumiem un noskaidroja valstis ko kurienes šīs preces nākušas, atzīmēja tās pasaules kartē. Tika demonstrēts mācību līdzeklis „Iepakojuma materiālu paraugu soma”. Noslēgumā 1. - 2.klases skolēni izveidoja nodarbības atgriezenisko saiti ar plakāta „Kā ezītis risināja atkritumu problēmu” izveidošanas palīdzību. II daļā sākumskolas klases sadalījās darba grupās, 1. - 2.klase pētīja putnu migrāciju, iejutās putnu lomās un centās pamatot viedokli, kādēļ katrs apmeties konkrētā vietā. Bērni izspēlēja putnu migrācijas „Mēmo šovu” un darbojās ar pasaules karti, meklējot valstis, kurās apmetušies putni - migranti. Savukārt,  3. - 4.klašu skolēni iesaistījās „Sarunās par putniem”, pētīja putnu izbāzeņus un grāmatas par putniem. Praktiskajā daļā skolēni veidoja ”balonu zemeslodi”, kur kontinentus papildināja ar putnu-migrantu attēliem. Nodarbības beigās – kustību rotaļa „Putni-nometnieki un gājputni”.

Dažas sākumskolas skolēnu atziņas par nodarbībām:

„Šī diena man patika. Filma bija interesanta. Ezītis tajā bija ļoti kārtīgs. Viņš mācīja bērniem nemētāt atkritumus. Man patika, ka ezītis sašķiroja atkritumus. Patika iet rotaļās, klausīties „putnu dziedāšanu”, jo tā katram sanāca savādāka. Patika strādāt kopā ar 1.klasi, viņi mums palīdzēja daudzos darbos." Ivonna Iesalniece, 2.klase

„Man patika gatavot, līmēt putnus uz uzzīmētajiem kontinentiem un tad tos līmēt uz planētas. Patika locīt putnus no papīra un tad tos iznest ārā, lai uzkārtu kokā „Atgriezies mājās!” Šī diena bija fantastiska! " Haralds Berkmanis, 2.klase.

Nodarbību 5.klasei  vadīja informātikas un angļu valodas skolotāja Līga Mažeika. Ar stundas  prezentācijas materiālu varat iepazīties šeit. Šajā nodarbībā 5.klases skolēni  tika iepazīstināti ar dienas tēmu „Migrācija”,  noskatījās filmu „Stāsts par lietām” un darbojās grupās, veicot darbu "Pasaule ienāk 5.klasē”. "Stunda par globālām tēmām 5.klasē izvērsās ļoti interesanta un saistoša gan skolēniem, gan skolotājai," atzīst skolotāja Līga, "Mēs savstarpēji apmainījāmies ar informāciju par to, kā pasaule ienāk mūsu dzīvē– ar suvenīriem no citām valstīm, lietām, kas mums mugurā, kājās vai apkārt. Secinājām, ka migrē gan cilvēki, gan zivis, gan putni, gan  arī lietas (ar cilvēku starpniecību). Skolēni atzina, ka līdz šim nebija aizdomājušies par to, no kā gatavotas un no kurienes atceļojušas lietas mūsu veikalos. Daudziem bija pārsteigums, ka preces tik ātri izmetam  laukā un bieži vien nezinām, kas ar tām notiek pēc tam."

5.klases skolēnu atziņas „Kas var migrēt, kāpēc?”

•    Dzīvas būtnes- cilvēki, putni, zivis.
•    Tāpēc, ka citur ir labāk; viņi vēlas labākus apstākļus, nav tik daudz barības, cik nepieciešams; nav liela mājokļa; meklē labāku dzīvi; krīze; nav pietiekami daudz naudas un darba; jo cilvēki ir nabadzīgi; jo tie var pārvietoties pašu spēkiem.
    

5.klases skolēnu atziņas pēc filmas „Stāsts par lietām” noskatīšanās:

•    Kāda būs mūsu pasaule pēc gadiem, ja neko nemainīsim?
•    Filma, manuprāt, bija par to, lai mēs sāktu domāt par dabas saudzēšanu.
•    Ir ļoti daudz atkritumu.
•    Mūsu dzīve ir neveselīga, daudz krāpšanas.
•    No atkritumu dedzināšanas debesīs nokļūst daudz indīgu vielu.
•    Tas, ka cilvēki saražo 2 kg atkritumu dienā- tas ir ļoti daudz; jāmēģina darīt ko citu, dzīvot daudz saudzīgāk.
•    Nevajag piesārņot dabu, jo tā iznīkst dzīvnieki.
•    Visvairāk palika prātā tas, ka tiek izcirsti koki, nolīdzināti kalni. Mežu vēlāk pārstrādā, izgatavo materiālus, kurus cilvēki pēc tam nopērk , lieto un izmet laukā.
•    Jāpērk lietas, kas ilgāk turas, bet jāpadomā vai to lietu vispār vajag un cik ilgi tā būs vajadzīga.
•    Kāda būs pasaule, ja „zelta bultas” ķēdīte turpināsies?
•    Vajag pirkt tādas lietas, kuras zini, ka ilgi izmantosi, vajag pirkt dārgākas lietas, jo tad par to visiem iesaistītajiem cilvēkiem ir samaksāts.
•    Vēlos, lai cilvēki neiznīdē savu pasauli un arī katrs no mums, lai padomā, ko pirkt veikalā, lai nebūtu tā, ka nopirkto mantu lieto vienu dienu.
 

6. - 8.klasei nodarbību vadīja dabaszinību skolotāja Aina Deksne par tēmu „Globalizācija”.

 „Bērni ar interesi kartē atzīmēja tās vietas, kur ir bijuši Latvijā, un tad  pasaules kartē atzīmēja tās vietas, kuras, saistībā ar izskatāmo materiālu,  tika pieminētas. Katrs bērns izteica savas domas par globalizāciju. Piemēram: 

„Globalizācijas rezultātā es būšu ieguvējs, ja būs ideju un kultūru apmaiņas, iespēju pieaugums un pilsoņu vienlīdzība Latvijā”; „Globalizācijas rezultātā es būšu ieguvējs, ja manas zināšanas un idejas noderēs gan man, gan citiem”.

Skolēni bija atsaucīgi, prata motivēt savas domas. Prieks bija strādāt, ” stāsta skolotāja A.Deksne.

 

7.klasei nodarbību vadīja skolotāja Aija Voitiške, nodarbības tēma bija „Migrācija”. Skolotāja stāsta:
„7.klase veidoja akciju „Nebrauc projām! Ja esi aizbraucis, atgriezies!” Nodarbībā skolēni gatavoja koferus ar 1) informāciju par migrāciju; 2) ar analīzi par migrācijas „plusiem” un „mīnusiem”. Notika Gājiens līdz Aknīstes novada domei, kur netālu no tās tika izvietota akcijas kolāža.”

10. - 11.klašu skolēniem akcijas ietvaros nodarbības vadīja  Ilze Saleniece („ Stāsts par Namībiju”) un klubs „Māja”, kurš ierosināja jauniešu domāšanu starpkultūru jautājumos, vadot interaktīvo nodarbību „Stereotipu laušana”.

Darbs pie pasākuma sagatavošanas sākās ilgāku laiku atpakaļ. Skolā bija izveidota fotogrāfiju izstāde ”Es plašajā pasaulē”, kurā piedalījās 22 skolēni, savukārt, 8. - 9.klašu meitenes skolotājas Janīnas Krasovskas vadībā organizēja izstādi  „Eko somas un putni krustdūrienā”.

Aknīstes skolas projekta komandas koordinatores Aijas Voitišķes kopsavilkumu par akciju lasiet www.akniste.lv

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde