Aiziet uz aktuālo mēnesi
22.05.2010

22. maijā Viļķenes pagastā tika atzīmēta komponista Baumaņu Kārļa 175. dzimšanas diena sarīkojumā „Himnas Goda diena”. Svinīgajā pasākumā notika koru sadziedāšanās, jostas aušana Latvijas karoga krāsās, tautas tradīciju iepazīšana un citi pasākumi. Himnas Goda dienā pie Baumaņu Kārļa pieminekļa piedalījās un svinīgu uzrunu teica Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Himnas Goda diena pulcināja kopā gan vietējos pagasta iedzīvotājus, gan arī cilvēkus no citām tuvākām un tālākām Latvijas vietām. Viļķenes skolas projekta komanda pasākuma ietvaros pagasta centrā ierīkoja īpašas projekta ideju izplatīšanas darbnīcas „Pie Satelīta” par vides tematiku. Visas darbnīcas vadīja Viļķenes skolas projekta komanda – Māra Zvīne, Irēna Cine, Dita Grigore, Ilva Zvirgzdiņa, Iveta Šteinberga, Otto Eglītis, Ivo Zeidmanis un Ivars Kalējs. Komandu varēja atpazīt pēc īpašiem krekliņiem ar projekta simboliem.

Šī pasākuma foto.

Viļķenes projekta grupa piedāvāja daudzveidīgas radošas aktivitātes dažādu vecumu un dažādu interešu cilvēkiem:
-    darbnīca pirmskolas vecuma bērniem „Es draudzējos ar ūdentiņu”,
-    darbnīca sākumskolas skolēniem „Kam nepieciešams ūdens”,
-    darbnīca visiem interesentiem „Globālās pēdas mērījums”,
-    darbnīca informācijas tehnoloģiju cienītājiem „Pasaules Dabas fonda ekoloģiskās pēdas kalkulators”,
-    darbnīca „Gribi pabūt vēja lomā?”,
-    darbnīca „Saliec puzli un iepazīsti vienu no retākajām vaboļu sugām pasaulē- lapkoku praulgrauzi, kas mitinās Viļķenes pagastā”.

Teritorija, kur notika darbnīcas, bija atbilstoši iekārtota – pie ieejas varēja iepazīties ar projekta plakātu, darbnīcu nosaukumiem un piedāvājumu, skolēnu zīmējumiem un citiem radošiem darbiem par vides tematiku, kā arī saņemt informatīvu bukletu par projektu. Katrā darbnīcā apmeklētājus sagaidīja laipni projekta komandas dalībnieki, kuri pacietīgi un atbildīgi atbildēja uz jautājumiem un sniedza informāciju par vides tematiku un par savas skolas iesaistīšanos projektā. Darbnīcās nogurušie varēji stiprināties ar Otto sarūpētajām bērzu sulām un ļauties iemūžināties fotomirkļos.

Būtisks ieguvums Viļķenes komandas rīkotājā pasākumā bija informācijas sniegšana par projektu un par attīstības izglītības jautājumiem plašai sabiedrībai, kura bija ieradusies uz svinīgo pasākumu pagastā. Vērojot radošo darbnīcu apmeklētājus, bija redzams, ka daudziem radās interese iepazīties ar tēmu dziļāk. Daudz jautru un atraktīvu brīžu bija zīmējot vēju un tā kustību. Veicot ekoloģiskās pēdas mērījumu, cilvēki uzdeva sarežģītus jautājumus, jo vēlējās vairāk izprast tēmu un iedziļināties jautājumos par dabas saudzēšanu un savu atbildību pret dabu. Ivo un Ivars bija sagādājuši iespēju katram interesentam savu ekoloģisko pēdu izmērīt, izmantojot Pasaules Dabas fonda mājaslapā pieejamo interaktīvo ekoloģiskās pēdas nospieduma kalkulatoru.

Viļķenes projekta komanda, izvērtējot paveikto, atzina, ka bija veiksmīgi izvēlēts pasākuma organizēšanas laiks, jo par attīstības izglītības jautājumiem un skolas paveikto varēja uzzināt plaša sabiedrība. Pasākuma veiksmi nodrošināja komandas azarts, entuziasms un vēlme aizraut citus.

Viļķenē radošajās darbnīcās piedalījās IAC projekta komandas pārstāves – Ingūna Irbīte un Daina Zelmene. I.Irbītei un D.Zelmenei bija lieliska iespēja tikties ar skolas direktori Ilzi Ādamsoni un plašāk iepazīties ar skolas paveikto un nākotnes iecerēm. Mūsdienu sarežģītajā ekonomiskajā un demogrāfiskajā situācijā, pārsteidzoša ir Viļķenes pamatskolas kolektīva spēja ieraudzīt un atbalstīt ikviena skolēna spējas un talantu, prasme dibināt daudzveidīgas partnerības un padarīt izglītošanās procesu visiem interesantu un aizraujošu. Skolas direktore I.Ādamsone izteica pārliecību, ka līdzdalība IAC projektā skolai dod iespējas mācīt pat globālās dienaskārtības jautājumiem interesanti un mūsdienīgi.

Viļķenes skolas komanda radošajās darbnīcās apliecināja savu izdomu, prasmi darboties komandā un būt par jaunu ideju izplatītājiem vietējā sabiedrībā.

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde