Aiziet uz aktuālo mēnesi

Viena no projekta “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” aktivitātēm ir pētījums par attīstības jeb globālās izglītības jautājumu izpratni. Pētījuma ietvaros tiks veiktas 3 aptaujas – projekta sākumā, projekta vidū un projekta noslēgumā. Pētījuma mērķis ir iegūt datus, kas ļautu izvērtēt un analizēt projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” dalībnieku izpratni par attīstības izglītības jautājumiem, novērtēt zināšanu un informētības izmaiņas projekta gaitā, kā arī kopumā gūt ieskatu sabiedrības informētībā, attieksmēs, izpratnē un zināšanās par attīstības jautājumiem. Pētījumā piedalās gan projekta dalībnieki (deviņu skolu komandu pārstāvji), gan projekta skolu un vietējo kopienu pārstāvji.

Pirmā pētījuma aptauja tika veikta pirms projekta dalībnieku iepazīstināšanas ar attīstības tēmu, proti, projekta Ziemas skolā 2010.martā. Ziņojums un rezultātu kopsavilkuma prezentācija.

Otrā pētījuma aptauja tika veikta, noslēdzot projekta pirmo gadu, t.i. 2010.gada oktobrī. Respondenti atkārtoti atbildēja uz pirmās pētījuma  daļas jautājumiem, kā arī dažiem papildus jautājumiem. Pētījuma otrās daļas rezultāti atklāj projekti ietekmi projekta dalībnieku informētības un attieksmes veidošanā par attīstības sadarbības un izglītības tēmām. Lasiet pētījuma otrās daļas  ziņojumu un rezultātu kopsavilkuma prezentāciju!

Pētījumu veica „Attīstības Kolba” (http://bulb.lv).

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde