Aiziet uz aktuālo mēnesi
26.10.2010

2010.gada 26.oktobrī Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas komanda piedāvāja  Limbažu novada kolēģiem iepazīties ar  Izglītības attīstības centra projektu „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” un vadīja praktiskas nodarbības par globālās/attīstības izglītības tēmām. Foto.

Visu desmit novada skolu pārstāvjus laipni uzņēma Limbažu 1. vidusskolas direktore Ineta Zariņa, atvēlot  ar visu nepieciešamo  nodrošinātas darba telpas. Uzrunājot semināra dalībniekus, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas direktore Ilze Ādamsone atgādināja, ka projektā varēja pieteikties jebkura skola. Viļķenieši šo iespēju izmantoja, iekļuva 9 projektā iesaistīto skolu vidū, un nu jau izvērtē pirmā posma darbu.

Semināra ievaddaļā projekta vadītāja Ilze Saleniece  izskaidroja  klātesošajiem, kas slēpjas zem nosaukuma "attīstības izglītība", kā arī  iepazīstināja ar projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” mērķiem un uzdevumiem, dalībskolām, mērķauditoriju, projekta sadarbības partneriem ārzemēs. Ilzes Salenieces stāstījums un pārliecinošie piemēri par globalizācijas plusiem  un mīnusiem semināra dalībniekos raisīja pārdomas: „Mēs esam kļuvuši par patērētāju sabiedrību, tāpēc mainīt šo savu statusu varam, sākot vispirms ar sevi, kā arī par šo tematu vairāk runāt ar skolēniem”. Šādas atziņas semināra izvērtējuma anketās pauduši tā dalībnieki.

Tālāk sekoja projekta komandas vēstījums par paveikto laika posmā no 2010.gada marta līdz oktobrim, kas tika vizuāli paspilgtināts ar fotogrāfijām un prezentācijas materiāliem. Katrs no 6 klātesošajiem projekta komandas dalībniekiem īsumā izteica savu viedokli par projektu un savu dalību tajā, ieguvumiem, atziņām, jo ikviens no viņiem bija iesaistījies kāda projekta pasākuma sagatavošanā vai vadīšanā. Acīm redzot, komandas gars stāstījuma laikā bija uzrunājis klausītājus, jo atsauksmēs minētais – Visvērtīgākais bija pašu projekta dalībnieku degsme, stāstot par paveikto. Tas ir pierādījums, ka notiek reāls darbs! Būt tikpat aizrautīgiem, darboties gribošiem un ar vēlmi savā pieredzē dalīties! – liecināja, ka uzstāšanās ir pārliecinājusi auditoriju.

Semināra otrā daļa sākās ar praktiskajām nodarbībām radošajās darbnīcās. Dalībnieki darbojās atsevišķās grupās – sākumskolas skolotāji un pamatskolas/vidusskolas skolotāji. Ar sākumskolas skolotājiem strādāja Dita Grigore, piepalīdzot „tehnikas puisim” Ivo Zeidmanim. Nodarbību otrajai grupai tandēmā vadīja sabiedrības pārstāve Gita Skujiņa un projekta koordinatore Māra Zvīne; pie datora pults darbojās Ivars Kalējs. Novada skolu kolēģiem tika piedāvāta filmas „Pasaule miniatūrā” noskatīšanās ar tai pakārtota uzdevuma veikšanu, līdzdarbošanās aktivitātē par resursu sadali pasaulē, savas ekoloģiskās pēdas nospieduma izvērtēšana, uzdevuma par migrāciju veikšana sākumskolas skolotājiem un kompromisa meklēšana spēlē Vēlmes un vajadzības pamatskolas/vidusskolas skolotāju grupā. Pie reizes nodarbību apmeklētāji uzzināja un atzīmēja izmantojamos interneta resursus audzināšanas un mācību stundām, kurus viskompaktāk atrast projekta mājas lapā www.skolaskasateliti.lv sadaļā Noderīgi resursi.  

Kā liecina semināra izvērtējuma anketu dati, šī semināra daļa visiem bija patikusi vislabāk, jo pedagogiem bija iespējams iejusties izglītojamo lomās, vienoties un rast kopēju lēmumu pāru un grupu darbā, veicot dotos uzdevumus, „mācīties domāt ārpus pieredzes”, apsvērt, kā šo domu saprotami izskaidrot saviem izglītojamiem, apgūt aktivitātes, spēles un uzdevumus, kurus izmantot savā darbā.

Semināra noslēguma daļa bija atvēlēta IAC projekta vadītājas Ilzes Salenieces pieredzes stāstam par 3 mēnešu  brīvprātīgo darbu Namībijā. Klausoties to un vērojot fiksētos kadrus no afrikāņu dzīves, klātesošajiem radās reāls priekšstats par divām atšķirīgām pasaulēm. Stāstījums lika vēlreiz aizdomāties par globālās/attīstības izglītības nepieciešamību ne tikai skolās. Par to liecināja kāds teikums semināra izvērtējuma anketā - "Šāda veida semināru vajadzētu mūsu deputātiem. Varbūt kāds no viņiem sāktu domāt savādāk, rīkoties citādāk!"

Par deputātiem grūti spriest, bet novada skolu kolēģi, liekas, ir izkustināti no nulles punkta. Katrai skolai sagatavotā mape ar darba lapām, aktivitāšu aprakstiem, izdales materiāliem un stundu plāniem dos viņiem iespēju runāt par globālās/attīstības izglītības tēmām ar saviem skolēniem.         

Par to, lai seminārs notiktu bez kļūmēm un raiti, gādāja komandas dalībniece Ilva Zvirgzdiņa. Viņas atbildībā bija dalībnieku reģistrācija, aptaujas anketu izsniegšana un savākšana,  nodarbību fiksēšana foto kadros, rūpes par precīzu dienas kārtības ievērošanu.

 -Paldies! Šī noteikti būs vislietderīgāk pavadītā brīvlaika diena!- raksta kāds semināra dalībnieks komentāros.

 - Mani uzrunāja it viss! Ļoti simpatizēja abitehnikas jaunieši”!- savās domās dalās cits.

Novēlējums komandai  - Iepazīstināt ar projektu pēc iespējas vairāk cilvēku!.

Maza piebilde – Bija interesantāk nekā gaidīju!

Plusiņš tika komandai par precizitāti pēc dienas darba plāna.

Viss teiktais un padarītais liecina, ka savu misiju projekta komanda pieredzes  semināra organizēšanā  un vadīšanā ir veikusi!

 

Viļķenes komandas koordinatore Māra Zvīne

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde