Aiziet uz aktuālo mēnesi
21.10.2010 - 23.10.2010

No 2010.gada 21. līdz 23.oktobrim projekta "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā" ietvaros Siguldā, viesnīcas "Aparjods" telpās notika projekta vidus posma izvērtējuma seminārs.  Semināra mērķis bija dalīties pieredzē par paveikto, apgūt jaunas attīstības izglītības tēmas un plānot nākamās projekta norises. Šajā seminārā bija ekskluzīva iespēja iepazīties ar Lielbritānijas (www.leedsdec.org.uk) un Čehijas (www.fairtrade.cz) pieredzi attīstības izglītības  īstenošanā. Semināra programma.

21.oktobris. Pirmā semināra daļa paiet nelielā atskatā uz projekta rezultātiem, 9 skolu akcijām visos Latvijas reģionos. Katras skolas pārstāvji kopējā izstādē atspoguļoja savu  paveikto.  Foto par akcijām. Skolu komandas saņēma arī pateicības vārdus un dāvanas par paveikto.

Otrajā dienas daļā vārds tiek dots ārzemju viesiem savu organizāciju prezentācijai. „Līdsas Attīstības izglītības centra”, ko pārstāv Adams Ransons un Leslija Varnere, darbība Lielbritānijā jau tikusi uzsākta ap 1970.gadu un šobrīd Lielbritānijā ir 45 centri, kas nodarbojas ar attīstības izglītību.„Katrs bērns ir jāizglīto par globālajiem jautājumiem, kas ietekmēs viņu dzīvi nākotnē’’ Leslija pamato savu darbību attīstības izglītības jomā. PP par "Līdsas Attīstības izglītības centra" darbību.

Kristina stāsta par Čehijas organizācijas „Sabiedrība par godīgu tirdzniecību” darbību (PP): „Mēs koncentrējamies uz tēmām, kas saistītas ar patēriņu, kas parasti sākas ar akcijām. Skaidrojam, kas „stāv” aiz ikdienas produktiem, precēm. Tas notiek projekta „Pasaule iepirkuma grozā” ietvaros. Skolām piedāvājam seminārus par godīgo tirdzniecību, materiālus, seminārus skolotājiem, kā iekļaut globālos elementus savā ikdienas darbā. Arī šajā seminārā skolotājus iepazīstināšu ar materiāliem, kas sagatavoti projektā "Pasaule iepirkuma grozā"”.

Pirmās dienas darbnīcu tēma ir „Cilvēktiesības”, to vada Adams un Leslija un tajā runājam par vērtībām dažādās pasaules valstīs. Savukārt darbnīcu par godīgās tirdzniecības tēmu vada Čehijas pasniedzēja Kristina Hrubanova. Foto no 1.dienas.

Otrā projekta diena laikā no pl.9 līdz 19 bija strikti plānota un vadīta, lai iekļautu ārzemju lektoru satura un metodikas jautājumus attīstības izglītības tēmā projekta aktualitātes, skolu sadarbības tīklu ar Lielbritānijas skolām veidošanu un diskusiju, uz kuru tika aicināti ārzemju partneri un Latvijas valsts un nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar attīstības izglītības jautājumiem. Foto par 2.dienu.

Pirmajā dienas daļā Kristina Hrubanova (Čehija) vadīja nodarbību „Kā izprast dažādību pasaulē” un Adams Ransons un Leslija Varnere (Lielbritānija) vadīja nodarbības „Attīstības izglītība un sociālais taisnīgums” un „Kā jauniešiem aizrautīgi mācīt par ANO tūkstošgades attīstības mērķiem”.

Šīs dienas viens no plašākajiem notikumiem bija paneļdiskusija „Pārmaiņas pasaulē – pārmaiņas izglītībā", kurā aktīvu dalību ņēma ārzemju partneri un lektori Adams Ransons no Līdsas „Attīstības izglītības centra” Lielbritānijā, Kristina Hrubanova no „Sabiedrības par godīgu tirdzniecību” Čehijā, Iveta Vērse projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” direktore, Key Dennis no ASV vēstniecības, Mārtiņš Mūrnieks no Sorosa fonda –Latvija, Evija Dumpe no LR Ārlietu ministrijas, Dmitrijs Kuļšs un Inita Juhņeviča no LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Jānis Ķirpītis no nevalstiskās organizācijas GLEN Latvija.

Diskusijas laikā dalībnieki pastāstīja par savu saistību ar attīstības izglītības jautājumiem, tēmām un problēmām. Adams Ransons, kura organizācija ar attīstības izglītību Lielbritānijā darbojas jau vairāk kā 30 gadus, saka: „Dažreiz cilvēki domā, ka Apvienotajai Karalistei ir liela pieredze attīstības izglītībā, bet mēs uzskatām, ka esam aptvēruši tikai aisberga redzamo daļu. Tāpēc atzīstam, ka attīstības izglītība ir ilgtermiņa pasākums, attīstības izglītība ir tas, kas pieaugs un paliks un kas būs saistīts ar nākotnes izglītību. Mēs esam sasnieguši progresu, bet attīstības izglītība, tāpat kā attīstība, nav tiešs un lineārs process.”

Diskusijas laikā Ārlietu ministrijas pārstāve E.Dumpe uzsver informācijas apmaiņas nozīmīgumu, savukārt IZM pārstāve I.Juhņeviča akcentē skolēnu motivācijas jautājumu: „Svarīgi, lai globālās izglītības jautājumi personīgi uzrunā katru, izpratni par to, ka esmu vērtīgs, kā es dzīvoju un ko es daru, kā dzīvot dzīvi mūsu sabiedrībā”.

Diskusijā izsakās arī projekta skolu dalībnieki. „Šī tēma mums ir devusi iespēju izvest skolu ārpus skolas”, atzīst Aina no Aknīstes. „Veiksmīgs ir komandas izveides princips, jo tēmā iesaistītie skolēni var stāstīt saviem vienaudžiem par tēmām, viņus sadzird labāk, kā arī vecāki uzzina par tēmām, kas mūsdienu izglītībā ir svarīgas, būtiskas skolā”, stāsta Rīgas Kultūru vidusskolas komandas koordinatore Nadežda Ērcīte. „Mēs esam kā satelīti, paskatījāmies uz globālajiem jautājumiem un nākotni Liepājā, Latvijā, pasaulē,” par iesaistīšanos attīstības izglītībā saka liepājnieki.

Diskusijas noslēguma tiek akcentēts citu pedagogu izglītošanas jautājums attīstības izglītības jomā, kuram nozīmīgi ir resursi.

Šo dienu noslēdz sesija par projekta skolu sadarbību ar attīstības izglītības skolām Lielbritānijā, kuras laikā tika pārrunāti partnerības riski un gaidas, kā arī idejas sadarbībai. Misa: mūsu sadarbības tēma varētu būt „Svētki un tradīcijas” – sagatavot fotogrāfijas un zīmējumus, ar ko apmainīties un ko izstādīt sadarbības skolā. Aknīste: „Mēs plašajā pasaulē” fotokonkurss un apraksts. Viļķene: aptaujas rezultātu apmaiņa par vides saudzēšanu savā pilsētā. Liepāja: skolas vienojas par tēmu, uztaisa par to filmiņu ievietošanai abu sadarbības skolu mājas lapā. Lizums: sarakste par savu ģimeni, izstāstot, ko taupa un kā taupa, cik tas ir aktuāli. Foto par 2.dienu.

Semināra 3.diena, kā ierasts, tiek sākta ar iepriekšējās dienas izvērtējumu, kurā dalībnieki augstu novērtē Lielbritānijas un Čehijas vieslektoru iepriekšējās dienas darbu: "Metodes darbam kā interesanti un saistoši strādāt ar tekstu no Čehu kolēģes pieredzes", "Lielbritānijas kolēģu lieliskie materiāli par taisnīgumu un Tūkstošgades attīstības mērķiem",  "Liekas, ka esam citā dimensijā! Kur paliek laiks?", "Apzināties, saprast, piemērot!", "Attīstības izglītība bija, ir un būs! Paldies!", "„Dots devējam atdodas” – gan vakara spēlē, gan attīstības izglītībā kopumā". Tomēr šīs dienas svarīgākās tēmas ir saistītas ar Lielbritānijas un Čehijas pieredzes (PP) attīstības izglītības jautājumu ieviešanā skolu praksē izklāstu, kā arī projekta nākamo aktivitāšu plānošanu. Projekta vadītāja Ilze Saleniece īsumā izstāsta par projekta turpmākajām aktivitātēm (PP).

Foto par 3.dienu.

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde