Aiziet uz aktuālo mēnesi
22.09.2010

22.septembrī Daugavpils Vienības pamatskolas projekta dalībnieki Edīte Zdanovska, Oksana Ostrovska, Aija Plotka, Maija Baklāne, Ērika Locika, Elga Drelinga, Olga Lavrinoviča, Elise Drelinga un projekta ieviešanas komandas pārstāvji kopīgi atskatījās uz aizvadītajā periodā skolas īstenotajām attīstības izglītības akcijām, analizēja paveikto un plānoja nākotnes sadarbību.

Mācību gada noslēgumā vairāku nedēļu garumā Daugavpils Vienības pamatskolā risinājās akcija – vides izglītības mēnesis „Mans piliens jūrā”, kuras mērķis bija informēt par ūdens resursiem pasaulē, veidot apzinīgu attieksmi pret ūdens izmantošanu un mācīties ūdeni taupīt. Iedvesmu akcijas tematikai devusi piedalīšanās projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” Ziemas skolā un reģionālajā seminārā, bet skolas komanda tēmu veiksmīgi padziļinājusi un radusi tai daudzveidīgu pielietojumu skolas vidē. Foto.

Vides izglītības mēneša sākumā par projektu un plānotajām akcijām informēti un uz sadarbību aicināti skolas pedagogi, skolēnu parlaments un skolas vecāku padome. Ar izdomu īstenotas klases audzinātāju stundas un nodarbības pirmskolas izglītības iestādē par ūdens resursu iepazīšanu un taupīšanu. Veikta socioloģiska aptauja par ūdens lietošanas ieradumiem gan skolas kolektīvā, gan plašākā respondentu lokā Daugavpils pilsētā. Spītējot nelāgiem laika apstākļiem, 6. – 8.klašu skolēni piedalījušies Gubiščes ezera sakopšanas talkā un savākuši 80 maisus atkritumu. Vairākas klases mācību ekskursijā viesojušās uzņēmumā „Daugavpils ūdens”. Skolēnus īpaši pārsteidzis tas, ka pilsēta ūdeni neiegūst no Daugavas, bet gan no pazemes avotiem. Daugavpils pirms diviem gadiem saņēmusi balvu, kā pilsēta ar vistīrāko ūdeni Latvijā. Viesu dienā skolēni ar interesi klausījušies Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta pētnieka Raimonda Cibuļska un DU Ekoloģijas institūta direktora profesora, bioloģijas zinātņu doktora Artūra Škutes stāstījumu par ūdenskrātuvju izpēti, attīrīšanu un citiem saistītiem jautājumiem. Ūdens mēnesis noslēdzies ar atraktīvu un krāšņu sadziedāšanās maratonu – izrādās upes, ezeri un jūras ir ļoti daudzu dziesmu galvenie tēli! Bērnu aizsardzības dienas pasākumu ietvaros iepazīties ar projektā paveikto un iesaistīties dažādās aktivitātēs varēja Daugavpils iedzīvotāji un svētku viesi. Piemēram, kamēr vecāki aizpildīja anketu par savas ģimenes ūdens taupīšanas ieradumiem, bērni ar prieku izkrāsoja projekta varoni Satelītu un piedalījās atraktīvās rotaļās.

Izvērtējot paveikto, skolas komanda un projekta ieviešanas komanda par nozīmīgākajām akcijas veiksmēm atzina:

veiksmīgs skolas projekta komandas darbs – prasmīga katra dalībnieka individuālo spēju izmantošana un saskaņota komandas kopējā darba virzība

paveiktā daudzpusība - prasme akcijas ietvaros savienot gan dziļu tēmas saturisko izpēti, gan praktiskas un sabiedriski lietderīgas aktivitātes, gan atpūtas un izklaides pasākumus

plašas sabiedrības iesaistīšana – akcijās darbojās pedagogi, skolēni, skolas tehniskais personāls, skolēnu vecāki, skolas sadarbības partneri, pilsētas iedzīvotāji

daudzveidīga vizuālā publicitāte – izveidots pasākuma logo, grāmatzīmes, uzlīmes, informatīvi stendi skolas gaiteņos un klasēs, atgādnes pie izlietnēm, lietussargi - ūdenssargi u.c.

prasme pateikt paldies dalībniekiem – sagatavoti pateicības raksti u.c.

Dažas projekta komandas dalībnieku atziņas:

Skolotāja Aija Plotka: „Klašu audzinātāji labprāt iesaistījās. Mēs viņiem piedāvājām noderīgus metodiskos materiālus. Resursu taupīšanas tēma ir aktuāla arī dažādos mācību priekšmetos – dabas zinībās, sociālajās zinībās. Ļoti liela nozīme bija savlaicīgai klases stundu plānošanai. Audzinātāji novērtēja iespēju izvēlēties tieši savai klasei būtiskāko tēmu – Daugavas ūdens, minerālūdeņi, ūdens kā prece, ūdens un drošība, ūdens un veselība u.c.”

Skolas direktore Edīte Zdanovska: „Projekta dalībnieces Oksanas Ostrovskas vadībā dabaszinību skolotājas pārskatījušas un pilnveidojušas Vienības pamatskolas klases audzinātāja darba programmas sadaļu „Vide un veselība”, papildinot to ar projekta ietvaros apgūtām tēmām. (...) Vides mēneša ietvaros mudinājām skolotājus audzināšanas stundās resursu taupīšanas tēmas gan apgūt klasē, gan iziet dabā – vērot un darboties praktiski.”

Skolotāja Ērika Locika: „Par spīti nejaukajiem laika apstākļiem, skolēni ar lielu entuziasmu piedalījās Gubiščes ezera sakopšanā. Sākumā bērni bija šokēti par lielo netīrību. Netālu no ezera ir estrāde un kapi, cilvēku klātbūtnes nelāgās sekas ir jūtamas. Pēc talkas bija liels gandarījums par paveikto un rūpes, kā to saglabāt. Sliktā laika dēļ 5.klases skolēnus atstājām skolā, bet viņi bija apvainojušies un teica, ka streikos, ja netiks uz talku.”

Skolotāja Oksana Ostrovska: „Daudz pārsteigumu sagādāja ekskursija uzņēmumā „Daugavpils ūdens” – izgājām drošības pārbaudi, bijām ūdens attīrīšanas stacijās un uzzinājām, kā tās darbojas ikdienā un krīzes gadījumos, vērojām strādniekus darbā, uzzinājām, ka pazemas avoti atrodas piecu septiņstāvu māju dziļumā, varējām ūdeni pagaršot, apskatījām izstādi, tajā skaitā pilsētai pasniegto balvu par tīrāko ūdeni un viesu grāmatu, kurā ierakstu atstājuši pat viesi no tālās Ķīnas.”

DU pētniece Elga Drelinga: „Sarunās ar studentiem bieži jūtama Latgalei raksturīgā depresīvā attieksme, sevis žēlošana, bet līdz ar šādu attieksmi cilvēks arī dzīvo sliktāk! Projekta pasākumi un materiāli palīdz atklāt sevi un pasauli salīdzinošā perspektīvā, varam apzināties, cik bagāti patiesībā esam.”

Skolotāja Maija Baklāne: „Iedarbīgākās ir tās aktivitātes, kurās tiek uzrunātas dalībnieku jūtas, lai mēs neesam vienaldzīgi, lai nedomājam, ka tikai mums ir slikti!”

Tikšanās dalībnieki izteica vēlēšanos projekta turpinājumā vēl vairāk uzzināt par migrācijas procesiem, resursu taupīšanu un tehnoloģiju ietekmi uz cilvēces nākotni. Viņus iepriecinātu arī jaunas tikšanās ar cilvēkiem, kuri dzīvojuši un strādājuši attīstības valstīs.

Projekta ieviešanas komanda saka paldies visiem Daugavpils Vienības pamatskolas akciju organizētājiem un dalībniekiem par daudzpusību, vērienu un aizrautību un novēl radošu azartu, komandas garu un darboties prieku arī turpmāk!

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde