Aiziet uz aktuālo mēnesi
30.09.2010

„Palikt vai aizbraukt?”

Migrācijas tematikai veltītas aktivitātes Misas vidusskolā

2010.gada septembrī Misas vidusskolas skolēni un pedagogi attīstības izglītības akciju ietvaros aktualizēja migrācijas tematiku. Brīvprātīga migrācija kā globālās pasaules radīta iespēja iegūt pieredzi, paplašināt savus personīgos apvāršņus un ekonomiskā migrācija kā cilvēku piespiedu izvēle saimnieciskās krīzes apstākļos - tik daudzveidīgos migrācijas aspektos iedziļinājās aktivitāšu dalībnieki. Migrācijas tematikai veltīts akcijas noslēguma pasākums Misas vidusskolā notika 29.septembrī. Foto

Dienas pirmajā pusē 10. un 11.klašu jaunieši skolotāju Ingrīdas Vaisjunes un Loretas Orinskas vadībā piedalījās mācību stundās par migrāciju, kurās iepazinās ar migrācijas cēloņiem un aktualitātēm mūsdienu pasaulē, izvērtēja savu attieksmi pret migrācijas procesiem un piedalījās atraktīvā simulācijā, cenšoties palīdzēt vienaudzei Kristīnei pieņemt lēmumu palikt Latvijā vai aizbraukt no valsts.

Dienas turpinājumā vidusskolēni, pedagogi un pārstāvji no projekta ieviešanas komandas pulcējās uz akcijas noslēguma aktivitātēm skolas info centrā. Pasākuma ievaddaļā skolas direktore Rūta Kārkliņa uzsvēra, ka migrācijas tematika, kas Misas vidusskolā aktualizēta projekta ietvaros, sasaucas ar plašāka mēroga notikumiem – arodbiedrību organizētām Eiropas Rīcības dienas aktivitātēm un Latvijā uzsākto gatavošanos tautas skaitīšanai. Turpinājumā direktore iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar Misas un Vecumnieku vidusskolās veikta pētījuma par migrāciju rezultātiem. Divās novada skolās iegūto aptaujas rezultātu salīdzināšana deva pamatu tālākai sarunai par migrācijas cēloņiem un sekām. R.Kārkliņa atgādināja, ka pagājušā gadsimta 60.tajos gados Misā ieradās daudzi cilvēki no PSRS republikām, lai strādātu vietējā kūdras fabrikā. Šī iemesla dēļ arī mūsdienās Misas iedzīvotāju etniskā kompozīcija ir ļoti daudzkrāsaina un migrācijas un starpkultūru attiecību jautājumi nemainīgi saglabā savu aktualitāti. Lielu pasākuma dalībnieku interesi izraisīja aptaujas respondentu atbildes uz jautājumu - vai tu plāno aizbraukt no Latvijas? 22% Misas vidusskolēnu un 40% Vecumnieku vidusskolēnu plāno pārcelties uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas. Anketās nosaukti visdažādākie emigrācijas iemesli – gan ļoti pragmatiski – ārzemēs sagaida labākas darba iespējas un lielākas algas, Latvijā ir pārāk lieli nodokļi un bezdarbs, gan arī emocionāli apsvērumi – „Latvijā ir garlaicīgi, gribu padzīvot Ņujorkā”.

Pētījuma rezultātu analīze deva jauniešiem ierosmi aktīvi iesaistīties pasākuma turpinājumā paredzētajā diskusijā. Tās sākumā dalībnieki formulēja savu personīgo izvēli – turpmāko piecu gadu laikā palikt Latvijā vai doties uz pastāvīgu dzīvi ārzemēs. Interesanti, ka skaitliski lielākā daļa no Misas vidusskolēniem izvēlējās argumentēt pozīciju – palikt Latvijā. Diskusijas turpinājumā gan viena, gan otra viedokļa pārstāvji pauda daudzveidīgus, pārliecinošus, personīgajā pieredzē un dziļā situācijas izpratnē balstītus viedokļus par un pret emigrāciju.

Jaunieši, kuri vēlas doties projām no Latvijas, kā būtiskākos argumentus minēja – plašākas darba iespējas ārzemēs, iespēju iegūt daudzveidīgu pieredzi, apgūt valodas, saņemt kvalitatīvu izglītību, bagātināt savus kultūras iespaidus, iesaistīties interesantos piedzīvojumos, vēlmi ārzemēs nopelnīt naudu, lai varētu atgriezties un iekārtot savu dzīvi Latvijā u.c. Jaunieši, kuri ir pārliecināti, ka tuvākajos piecos gados paliks uz dzīvi Latvijā, savu viedokli pamatoja– esmu patriots un nevēlos Latviju pamest, man patīk sava valsts un ierastā vide, es nespētu dzīvot bez ģimenes un draugiem, es labāk maksāju nodokļus savai valstij, es vēlos izglītību iegūt Latvijā, tā ir izglītība dzimtajā valodā, tā dod lielāku dziļumu un izpratni, es vēlos palikt, jo te ir ierasta vide, kultūra, tradīcijas, mēs meitenes gribam veidot savas ģimenes Latvijā, es ticu, ka spēšu atrast darbu arī Latvijā, man ir bažas par to, vai ārzemēs varēšu iemācīties valodu vajadzīgajā līmenī u.c.

To, cik aktuāls un personīgi jūtīgs ir diskusijas pamatjautājums – palikt vai aizbraukt, apliecināja jauniešu emocijas, dedzība un spilgtie izteikumi diskusijas gaitā. Lūk, daži no tiem – „uz ārzemēm jābrauc ar mērķi, nevis vienkārši traukus mazgāt vai tomātus laistīt”, „neviens mūs tur negaida un arī darbs tur ir tāds pats kā šeit”, „aizbraucēji izvēlas vieglāko ceļu”, „mēs braucam uz ārzemēm iegūt idejas un iemācīties ko tādu, kas ļauj būt vienā līmenī ar citām Eiropas valstīm”, „kāpēc mēs nevaram parādīt pasaulei, ka mēs varam”, „es pazīstu cilvēku, kurš aizbrauca strādāt, bet pāris nedēļas ēda banānus no miskastēm līdz tika atpakaļ uz Latviju”, „bet es pazīstu kādu, kurš strādā celtniecībā un pelna lielu naudu”, „Latvijā ir maza konkurence, tikai, kad aizbraucam uz ārvalstīm saprotam, ka ir reāli jākonkurē un jāaug, jā, tas ir grūtāk, bet tikai tā apzināmies savas īstās spējas”, „kāpēc gan tu nevari izsisties Latvijā, ja tev galva uz pleciem, tu vari daudz, ikviens var daudz”.

Diskusijas noslēgumā jaunieši tika aicināti prognozēt, kas Latvijā būs mainījies pēc 10 gadiem. Ticot pozitīvām pārmaiņām savā valstī, viņi rakstīja:

Manā Lieliskajā Latvijā 2020.gadā ...

-          būs daudz darba vietu un rūpnīcu,

-          izglītība būs par brīvu,

-          Latviju pazīs plašā mērogā ar to, cik sirsnīga tauta mēs esam,

-          būs pietiekami labi, lai ekonomiskie emigranti atgrieztos,

-          būs daudz ārzemnieku, krīze būs beigusies, būs ieviests eiro, ikdienas preces būs lētākas,

-          būs pārtikušas un spēcīgas ģimenes, būs iespējas izglītībai, darbam un laba dzīves līmeņa sasniegšanai, būs toleranta sabiedrība,

-          būs smaidīgi cilvēki,

-          daba zaļos un zels,

-          būs labs darbs un vēl labāks atalgojums,

-          labi atalgos tos cilvēkus, kuri tiešām smagi strādā.

Pasākuma turpinājumā organizācijas GLEN Latvija pārstāve Ilze Saleniece Misas vidusskolēniem stāstīja par brīvprātīgo darbu un pieredzi Namībijā. Klausītājus īpaši ieinteresēja Ilzes ieteikumi izmantot brīvprātīgo darbu kā iespēju apgūt svešvalodas, uzkrāt pasākumu organizēšanas pieredzi, iepazīt sevi un formulēt mērķus savai dzīvei. Jaunieši bija pārsteigti, ka pat rakstīšana skolas avīzei un līdzdalība skolēnu parlamenta darbā var būt atspēriena punkts veiksmīgas karjeras veidošanā un pozitīvs arguments darba devējam personāla atlases procesā. Stāsts par brīvprātīgā darba pieredzi Namībijā ļāva ielūkoties vienā Āfrikas valstī it kā „no iekšpuses”, pārdomāt starpkultūru saskarsmes jautājumus, skatīt eksotiskas fotogrāfijas. Tas mudināja  pārlūkot pašiem savus stereotipus un izbaudīt pasaules un cilvēku dažādību. Vidusskolēnu ieinteresētie jautājumi liecināja, ka viņi pārdomā savas vēlmes un iespējas iesaistīties līdzīgos attīstības izglītības projektos.

Pasākuma laikā dalībnieki piedalījās arī tematikai atbilstošā kustību pauzē, baudīja dzejas un muzikālu priekšnesumu, ko bija sarūpējušas skolas projekta komandas dalībnieces Anastasija Mihailova, Liene Spalva, skolotāja Loreta Orinska un 4.klases skolēni.

Noslēgumā pasākuma dalībnieki iepazinās ar Misas vidusskolas klašu kolektīvu kopīgi veidotu plakātu - kolāžu „Mana zeme ir skaista”. Ar sirsnību un gaumi skolēni veidojuši Latvijas ainavu, kurā uz lapām, mākoņiem, ziediem un augiem uzrakstījuši savus mīlestības apliecinājumus zemei, kurā dzīvo:

-          Latvijā es jūtos kā mājās un savas mājas es negribu pamest,

-          Te ir skaisti rudens bērzi, sarmoti koki, dzeltenas pienenes, silts jūras ūdens,

-          Latvijā ir saskanīgas krāsas un daba, Latvijai ir sava Baltijas jūra,

-          Man te ļoti patīk, jo te ir labi draugi, labas skolas un skolotāji, bērnu spēles, tāpēc es te palikšu mūžīgi,

-          Man Latvija patīk – daudz puķu, mīļi cilvēki un es šeit palikšu dzīvot,

-          Latvijā ir ļoti skaista daba, ļoti laipni cilvēki un paklausīgi bērni. Latvijā ir ļoti garšīgi āboli.

Kā nozīmīgākie Misas vidusskolas migrācijas tematikai veltīto aktivitāšu panākumi jāatzīmē - lieliska saskaņa projekta komandas ietvaros, prasmīga dažādu vecumu skolēnu iesaistīšana, veiksmīga sadarbība ar projektā tieši neiesaistītiem pedagogiem un otru novada skolu, aktivitāšu daudzveidība, vietējā sabiedrībā nozīmīgas un aktuālas akcijas tēmas izvēle. Skolas projekta komanda cer migrācijas tematikas izpēti turpināt, piemēram, attīstot to saistībā ar skolēnu zinātniski pētniecisko darbību.

Projekta ieviešanas komanda saka sirsnīgu paldies koordinatorei Ingrīdai Vaisjunei, komandas dalībniekiem – Loretai Orinskai, Rūtai Kārkliņai, Lienei Spalvai, Anastasijai Mihailovai, Skaidrītei Liniņai, Valentīnai Kordasai, Lienai Jaunzemei un visam Misas vidusskolas kolektīvam!

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde