Aiziet uz aktuālo mēnesi
08.09.2010

2010.gada 8.septembrī Lizumā projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” ietvaros notika konkursa “Sakoptākā Lizuma pagasta sēta 2010” pirmais posms, kur sakoptāko un videi draudzīgāko māju un sētu apskatē un izvērtēšanā piedalījās Lizuma novada un projekta komandas pārstāvji. Ideja par konkursa organizēšanu radās projektā iesaistītajiem Lizuma vidusskolas skolotājiem un komandas dalībniekam pagasta pārvaldes vadītājam Uģim Aigaram, lai akcentētu attīstības izglītības un ilgtspējīgas attīstības konceptu pagasta ikdienas dzīvē un cilvēku saimniekošanas modelī. Foto

Skolas projekta komandas iecere bija mudināt pagasta iedzīvotājus lepoties ar jau paveikto attīstības un ilgtspējības jomā, lai labo pieredzi varētu nodot citiem. Tomēr pagasta iedzīvotāju atsaucība nebija pārāk aktīva. Tas mudināja projekta komandu domāt par to, kā informēt jauniešus un citus pagasta iedzīvotājus par labo pieredzi, kā rūpēties par vidi, veselīgu dzīvesveidu un resursu izmantošanu.

8.septembrī Lizuma vidusskolas pārstāvji Irēna Ābeltiņa, Lauris Kamarūts un Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs Uģis Aigars, Lizuma pagasta komunālās saimniecības vadītāja Silvija Zvaigznīte tikās ar IAC projekta komandas pārstāvēm Lindu Ugaini un Dainu Zelmeni, lai iepazīstinātu ar pagastā uzkrāto pieredzi ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un pārrunātu šīs pieredzes izmantošanu skolas praksē.

Lizumā vērotais liecina, ka iedzīvotājiem un pašvaldībai ir svarīgi redzēt visapkārt sakoptību un dzīvot veselīgā vidē, savukārt konkurss palīdzēs popularizēt un pārņemt idejas, uzklausīt stāstus un pieredzi, kā veiksmīgāk to darīt turpmāk. 

Farmaceite Laima Klimona Lizuma centrā iekopusi ārstniecības augu dārzu, lai cilvēkiem parādītu un stāstītu par augiem, kas aug mums līdzās un to izmantošanu. „Redziet, šī ir Šmita vērmele un šī - Ludviga vērmele,” demonstrē Laima, kuras dārzā ir ne tikai cilvēka veselībai noderīgi stādījumi, bet arī indīgo augu dobe.

Lizumnieki Jānis un Ita Pūcīši pastāsta, kā mājas būvniecībā un iekārtošanā izmantojuši tikai videi draudzīgu materiālus. „Pieturamies pie vecā stila gan materiālos, gan konstrukcijās un arī dārzs un celiņi mums kā laukos,” saka Jānis, kurš, noslēdzot sētas iekārtošanu, plāno pulcināt videi draudzīgās būvniecības un saimniekošanas domubiedru grupu, lai izplatītu savu pieredzi plašāk pagastā un ārpus tā.

Ar to kā ekoloģiski saimniekot Lizuma „Siliešos” iepazīstina mājas saimniece Skaidrīte Burkite un atklāj savas saimniekošanas noslēpumus, ko varētu īstenot jebkurš.

Pārliecināmies, ka ideju un labo piemēru lizumniekiem daudz – atliek novēlēt sekmes to īstenošanā, lai Lizums kļūtu par vietu, kas arī turpmāk novērtē apkārtējās vides un dabas bagātības un ilgtspējīgi un atbildīgi tās izmanto. Priecē Lizumā redzētā skolas sadarbība ar vietējiem cilvēkiem un skolas iesaistīšanās vietējās ekoloģiskās pieredzes izzināšanā.

Konkursa ietvaros līdz 2010.gada novembrim plānots arī skolēnu radošo darbu konkurss par māju un tās cilvēku likteņiem, kā arī zīmējumu konkurss „Skaista mana tēva sēta”.

Paldies lizumniekiem par viesmīlību!

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde