Aiziet uz aktuālo mēnesi
27.08.2010

27.augustā Viļakā (Viļakas Valsts ģimnāzijas  telpās) notika Viļakas novada izglītības darbinieku KONFERENCE, kurā foruma tēma bija globālā /attīstības izglītība. Koference bija visu Viļakas novada izglītības darbinieku kopā sanākšana jaunā 2010./2011.mācību gada priekšvakarā un tās mērķis - sagatavoties jaunajam darba cēlienam, apvienot spēkus kopīgu pedagoģisko mērķu īstenošanai un plānot metodisko darbu novadā jaunā mācību gada ietvaros. Konferences programma.  Foto.

 Konferencē piedalījās 109 novada izglītības darbinieki, kas pārstāvēja Viļakas, Medņevas un Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes, Rekavas vidusskolu un Viļakas Valsts ģimnāziju, Kupravas, Mežvidu, Upītes, Žīguru, Viduču, Viļakas pamatskolas, kā arī Viļakas Mūzikas un mākslas skolu un jaundibināto Viļakas novada Bērnu un jauniešu sporta skolu. Viesu vidū bija IZM parlamentārais sekretārs R.Broks, 9.Saeimas deputāte S.Pilāte, Viļakas novada domes priekšsēdētājs S.Maksimovs, kā arī sadarbības partneri no Izglītības attīstības centra un Vidzemes augstskolas – I.Vērse, I.Saleniece, L.Ugaine un V.Valtenbergs.

Konferences sākumā ar IZM un novada atzinības rakstiem tika godināti pedagogi, sumināti jaunie novada izglītības iestāžu vadītāji, teiktas un lasītas apsveikuma runas, tostarp izglītības ministres T.Koķes apsveikums Viļakas novada izglītības darbiniekiem jauno mācību gadu uzsākot.

Konferences foruma sadaļā ar informāciju par jaunā mācību gada aktualitātēm  uzstājās Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Rolands Broks, kurš uzsvēra šī mācību gada galvenos darba uzdevumus visai izglītības sistēmai, kas raksturojami trijos vārdos: kvalitāte, pieejamība, resursefektivitāte.

Plašākā foruma sadaļa bija veltīta attīstības un globālās izglītības jautājumu aktualizēšanai un izpratnes veicināšanai. Ilze Saleniece (projekts "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā"), Visvaldis Valtenbergs (Vidzemes Augstskola) un Iveta Vērse (projekts "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā") prezentēja un pamatoja globālo tēmu nozīmi un vietu mūsdienu sabiedrībā, skolā, katra cilvēka dzīvē. Viļakas novada izglītotāji tika aicināti domāt kāpēc, kas un kā būtu darāms jauniešu izglītošanā, lai dzīvotu labāk labākā pasaulē, izprotot globālās pasaules kopsakarības.  "Skolēniem jāsaprot, ka mēs neesam kā katrs indivīds, kā kaut kas atsevišķs, mēs esam ļoti cieši saistīti ar citiem cilvēkiem un zemi, vidi, kas ir mums apkārt,"  atzīst Visvaldis Valtenbergs. Video.

Konferences noslēdzošā daļa tika veltīta metodiskā darba problēmām novadā. 12 nozaru Metodisko apvienību vadītāji pulcējās pa sekcijām, lai uzzinātu jaunumus, dalītos ar informāciju un plānotu darbu nākamajam mācību gadam. Katras metodiskās apvienības ietvaros plānotais darbs tika prezentēts konferences noslēguma sesijā.

Paldies par viļakiešu viesmīlību, projekta komandas aktīvo līdzdalību konferences organizēšanā, kā arī ieguldījumu Viļakas pilsētas iepazīšanā! Pateicamies skolotājiem B.Miņinai un J.Laicānam par aizraujošo un izsmeļošo stāstījums ekskursijas  pa pilsētu laikā!

 


 

 

 

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde