Aiziet uz aktuālo mēnesi

Skolās noslēdzies mācību gads un jūlijā projekta norisēs iestājusies neliela atelpa. Projekta ieviešanas komanda sirsnīgi pateicas visu projekta skolu komandām un sadarbības partneriem par paveikto attīstības izglītības jautājumu izzināšanā un popularizēšanā līdzšinējā periodā! Ceram uz Jūsu atsaucību arī turpmāk! 

Skolas apkopojušas un izvērtējušas projektā paveikto no aprīļa līdz jūnijam t.i. laika posmā pēc reģionālajiem semināriem. Paldies skolu komandu koordinatoriem par iesūtīto informāciju! Priecājamies, ka skolas spējušas gan padziļināt attīstības izglītības tēmu izpēti mācību stundās, gan ieviest neparastas darba formas un piesaistīt jaunus draugus un sabiedrotos. Lūk, tikai daži šī perioda aktivitāšu piemēri! Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas komanda pratusi attīstības izglītības tematiku oriģināli sasaistīt ar skolas tradicionālo pavasara pārgājienu. Tā ietvaros dažādas klases pētījušas vietējās ūdenskrātuves, noskaidrojušas skolas ēdnīcas produktu „migrāciju” un izzinājušas pagasta etnisko daudzveidību. Lizuma vidusskolas jaunieši startējuši Gulbenes novada radošo darbu un ideju konkursā ilgtspējīgai attīstībai. Projektā „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” gūtās zināšanas un pieredze viņiem palīdzējušas konkursā iegūt 1.vietu. Rīgas Kultūru vidusskolas komanda radusi iespēju attīstības izglītības idejas parādīt ļoti plašai ārpusskolas sabiedrībai, ierīkojot projekta telti Ģimenes svētkos Rīgā. Aknīstes vidusskolas projekta komanda īstenojusi attīstības izglītības akciju „Nebrauc projām, bet, ja esi aizbraucis, atgriezies!” par novadā būtiskajiem migrācijas jautājumiem. Tās īpašā vērtība ir plašais dalībnieku un atbalstītāju pulks – citas novada skolas, interešu izglītības iestādes, bibliotēka un pašvaldība. Daugavpils Vienības pamatskolā īstenota daudzveidīga akcija „Mans piliens jūrā”. Tajā izzināti skolēnu ūdens lietošanas ieradumi, pētīta ūdens tīrība, organizēts sadziedāšanās maratons par ūdeni un ekskursija uz SIA „Daugavpils ūdens”. Viļakas novada skolēni teorētiski un praktiski nodarbojušies ar vides ilgtspējas jautājumiem - skatījušies mācību filmas, piedalījušies apkārtnes sakopšanas talkās, sarīkojuši zīmējumu konkursu un izstādi „Veco lietu jaunā dzīve”. Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas skolēni un pedagogi padziļināti izzinājuši dabas ilgtspējas jautājumus, popularizējot vietējo produktu audzēšanu un videi draudzīgas sadzīves ķīmijas un kosmētikas lietošanu. Misas vidusskolas komanda padziļināti pētījusi resursu taupības jautājumus. Īpaši interesanti izdevušies pasākumi, kuros skolēni iepazinušies ar ēdiena, ūdens un papīra ekonomiskas lietošanas iespējām. Kuldīgas skolu komandas dalībnieki padziļināti pētījuši globalizācijas un migrācijas jautājumus un iepazīstinājuši ar tiem gan savas skolas audzēkņus, gan jauniešu vasaras nometnes dalībniekus. Plašākus skolu pārstāvju sagatavotus rakstus par šiem un citiem veikumiem meklējiet sadaļās "Projekta kalendārs" un "Galerija"!

Paldies visiem par sadarbību un paveikto! Lai vasara ļauj Jums uzkrāt spēkus un briedināt jaunas radošas idejas!

 

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde