Aiziet uz aktuālo mēnesi
16.06.2010

Foto

Aprīlis un maijs Viļakas apvienotās komandas skolās pagāja aktīvā darbībā, ne tikai gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, bet arī iesaistoties projekta ietvaros plānotajos darbos. Tie bija veltīti tēmai „Atkritumi”. Mūsu aktivitātēs iesaistījās arī citas novada skolas.  Nozīmīgākā rosība notika Lielās talkas gaidās. 24.aprīlī visas novada skolas aktīvi iesaistījās apkārtnes sakopšanā, pievēršot uzmanību ne tikai skolas teritorijai, bet arī parkiem, piemiņas vietām, ceļmalām.

Projekta komandas locekļi sazinājās ar Viduču, Mežvidu, Žīguru, Upītes pamatskolām un Rekavas vidusskolu un aicināja laikā pirms Lielās talkas noskatīties „Stāstu par lietām”. Arī Viļakas pamatskolas un Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēni iepazinās ar to, kā rodas atkritumi un kāpēc par to ierobežošanu ir jādomā. Sākumskolas skolēni, izmantojot mācību filmas, pētīja papīra un bateriju „ceļus”. Visi Viļakas pamatskolas 3.a klases skolēni klases audzinātājas I.Rēvaldes mudināti, piedalījās „Zaļās jostas” rīkotajā zīmējumu konkursā „Mani ieteikumi kā saudzēt dabu”. Megija Bordāne kļuva par konkursa laureātu un tā tika iegūta iespēja uzzināt daudz interesanta par papīra vēsturi, ko laipni piedāvāja A/S „Map Latvija”. Šo iespēju izmantoja 52 skolas labākie skolēni, dodoties ikgadējā labinieku ekskursijā. Uzvarētāja kā balvu saņēma daudz papīra zīmēšanai. Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi pirms vecāku sapulces sagatavoja savu darbu izstādi, kurā varēja smelties idejas, kā varētu izmantot tās lietas, kas ikdienā nokļūst atkritumos. Šo darbu koordinēja sk. V.Beča. Maija vidū Viļakas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi sk. V.Zaharovas vadībā devās skolas pagalmā, lai ar saviem zīmējumiem apliecinātu savu attieksmi pret saukli „Ilgu mūžu tīrai videi”. Tā tapa zīmējumu izstāde, ko apskatīja visi Viļakas skolu audzēkņi, darbinieki un vecāki.

Arī Viļakas novada domes darbinieki projekta komandas locekles V.Kleģeres vadībā mērīja savas ekoloģiskās pēdas nospiedumus un sprieda par aktuālu vides tīrības problēmu risināšanu Viļakā un novada pagastos.

Paralēli tam Viļakas un Viduču pamatskolās notika aktīvs makulatūras vākšanas process, kas noslēdzās tikai jūnija sākumā. Viļakas pamatskolā šis darbs tika veikts jau trešo gadu. To kārtējo reizi uzņēmusies bija darīt 9.klase, kas savā brīvajā no mācībām laikā koordinēja makulatūras vākšanas darbu. Kopā Līgatnes papīrfabrikai tika nodots vairāk nekā 5t makulatūras. To skolēniem palīdzēja vākt gan skolotāji, gan vecāki, gan apkārtnes veikalu darbinieki, gan vienkārši garāmgājēji, kas ieraugot paziņojumus, pieteicās atvest savus krājumus.

Kopumā šajās aktivitātēs tika iesaistīti visu Viļakas novada skolu audzēkņi, viņu vecāki, arī Viļakas novada domes darbinieki.

Nākošā svarīgā projekta aktivitāte risināsies augustā, kad novada pedagogu konferences laikā īpaša vērība tiks veltīta attīstības izglītības jautājumiem jaunā mācību gada kontekstā. Tā plānota 27.augustā un uz to aicināsim arī projekta vadības komandas pārstāvjus, augstskolu mācībspēkus.

 Bet pagaidām – lai mums visiem silta vasara!

Viļakas skolu apvienotās komandas koordinatore A.Ločmele

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde