Aiziet uz aktuālo mēnesi
04.06.2010

2010.gada 4.jūnijā Lizuma vidusskolā notika projekta grupas dalībnieku tikšanās, kuras laikā tika plānota attīstības izglītības akcija Lizumā. Foto
Akcijas plānošanā piedalījās Lizuma vidusskolas komandas dalībnieki - Irēna Ābeltiņa, Anita Kostigova, Inese Dambe, Jānis Pūcītis, Uģis Aigars un projekta koordinatores - Ingūna Irbīte un Daina Zelmene.

Tikšanās laikā Lizuma vidusskolas skolotāji atskatījās uz projekta galvenajām norisēm un to, kā veicies skolā ieviest attīstības izglītības idejas ikdienas apmācību procesā. Lizuma vidusskolas komanda projekta idejas izmantojusi arī ārpusskolas pasākumos. Panākumi tika gūti 7. maijā piedaloties konkursā „Gulbenes novada jauniešu radošās domas un idejas mūsu novada attīstībai” Vecgulbenes muižā. Konkursā skolēni izmantoja projekta Ziemas skolā gūtās idejas par ilgtspējīgu attīstību un cilvēku atbildīgu rīcību saglabājot planētas resursus. Konkursā demonstrētā aktivitāte „Ekoloģiskās pēdas mērījums” radīja interesi un tika atzinīgi novērtēta. Veiksmīgo piedalīšanos konkursā pierāda iegūtā 1.vieta un balvā saņemtais brauciens uz Londonu, lai piedalītos jauniešu apmaiņas programmā. Par atraktīvu un inovatīvu ideju izmatošanu tika saņemta arī „simpātiju” balva. Projekta ideju izmantošana un attīstīšana dažādos pasākumos liecina par projekta ilgtspēju un nozīmīgumu.

4. jūnija projekta grupas dienaskārtības galvenais jautājums bija plānot nākamo projekta aktivitāti – attīstības izglītības pasākumu Lizumā. Darba grupa, domājot par projekta ideju virzīšanu ārpus skolas vides, sadarbībā ar Lizuma pagasta pārvaldes vadītāju Uģi Aigaru, plānoja attīstības izglītības un ilgtspējīgas attīstības koncepta akcentēšanu pagasta ikdienas dzīvē un cilvēku saimniekošanas modelī. Tika nolemts rīkot pagasta konkursu par sakoptāko un videi draudzīgāko māju un saimniecību. Darba grupas tikšanās laikā tika izteikti priekšlikumi, kā veidot konkursa nolikumu, kā ar to iepazīstināt pagasta sabiedrību, kā aicināt cilvēkus pieteikties konkursā un kā rosināt cilvēkus domāt par vidi un tās saglabāšanu. Tika nolemts organizēt arī skolēnu radošu darbu konkursu, kurā dažādos veidos jaunieši varēs paust idejas par savas mājas, savas dzīvesvietas panākumiem vides ilgtspējas nodrošināšanā. Vidusskolēni tiks aicināti izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus, kas vērsti uz vietējās saimnieciskās un dzīvojamās vides ilgtspējas izpēti. Darba grupa atzina, ka akcijas mērķis būs arī esošo problēmu noskaidrošana un risinājumu meklēšana, ko darīt, lai rosinātu cilvēkus atbildīgi izturēties pret resursiem un vidi.

Lizuma vidusskolas plānotā iecere attīstības izglītības idejas virzīt pagasta cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai vērtējama kā sociāli un pilsoniski atbildīga rīcība, augstu vērtējams ir projekta komandas entuziasms un vēlme darboties sava pagasta iedzīvotāju labā. Lizuma vidusskolas pedagogi ir apliecinājuši, ka darbojas ne tika savas skolas, bet daudz plašākā mērogā. Veiksmi iecerēto ideju īstenošanā!

Tikšanās noslēgumā skolas direktore Irēna Ābeltiņa projekta koordinatores Ingūnu Irbīti un Dainu Zelmeni iepazīstināja ar skolas un Lizuma novada vēsturi, kuras liecības izkārtotas ierīkotājā skolas muzejā. Lizuma vidusskolai ir īpaša aura, jo tā kopš1937.gada atrodas pils ēkā, kuras torņa vairākos stāvos izkārtotas bagātīgas dažādu laikmetu liecības par cilvēkiem un notikumiem, kas risinājušies Lizuma pusē. Apbrīnas vērta ir Irēnas Ābeltiņas mīlestība un cieņa pret savu skolu un dzīvesvietu.

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde