Aknīstes vidusskola

Attēlā no kreisās:

Lāsma Prande, Aknīstes novada kultūras darba koordinatore, novada sabiedrisko attiecību speciāliste, 

Zoja Ļaščuka, sākumskolas skolotāja,

Gunta Ozoliņa, direktora vietniece izglītības jomā, sporta un speciālās izglītības latviešu valodas skolotāja,

Aina Deksne, dabaszinību, veselības mācības un ģeogrāfijas skolotāja,

Agnis Čamāns, 11.klases skolēns,

Lidija Deksne, Aknīstes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja,

Līga Mažeika, direktora vietniece informātikas jomā, informātikas un angļu valodas skolotāja

Priekšplānā no kreisās:

Aija Voitiške, projekta koordinatore, vēstures un kultūras vēsture skolotāja,

Kristiāns Miglāns, 12.klases skolēns.

Vairāk par Aknīstes vidusskolu mājas lapā : www.akniste.lv , sadaļā Izglītība / Aknīstes vidusskola


← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde