Dalībnieki

Projektā „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” piedalās 9 Latvijas skolas: 

  karte1.jpg

  • "Ar līdzdalību projektā iespējams iegūt praktiskas zināšanas un jaunu pieredzi, panākt izmaiņas izglītības sistēmā, veicināt sadarbību un veidot taisnīgāku pasauli”.

  • „Projekts piesaistīja ar iespēju izzināt un izprast globālās izglītības tematiku un aktualitātes. Liksim lietā pleca sajūtu visos darbos, veicināsim skolas tēla atpazīstamību, dosim jaunas idejas mācību un audzināšanas darbam”.

  • „Uzskatām par ļoti būtiskām attīstības izglītības vērtības – toleranci, solidaritāti, taisnīgumu un iekļaušanu. Vēlamies iepazīstināt ar attīstības izglītības idejām skolēnus, skolotājus un vecākus”.

  • „Mums ir izveidojusies pieredze darba vidē, kurā etniskā, lingvistiskā, sociālā un kultūras daudzveidība ir katra cilvēka neatņemama vērtība. Esam gatavi dalīties ar to.”

  • „Gribam iegūt jaunus sadarbības partnerus no visiem Latvijas reģioniem, turpināt iesākto pagasta vides sakārtošanā un uzturēšanā un iesaistīt skolu globālo problēmu risināšanā.”

  • "Mūsu skola ir apvienota ar bērnudārzu, jūtamies kā viens vesels un esam vietējās dzīves centrs. Lauku skolām ir svarīgi atrast jaunus veidus un ceļus pieredzes gūšanai.”

  • „Vēlamies sagatavot skolēnus, pedagogus un vecākus, kas spējīgi konkurēt mainīgos ekonomiskajos un politiskajos apstākļos, kā arī veicināt skolas atpazīstamību vietējā sabiedrībā”.

  • „Dzīvojam stratēģiski svarīgā vietā – ar mūsu novadu sākas Eiropas Savienība. Projekts ir iespēja pašu izaugsmei, novada attīstībai un pasaules nākotnei”.

  • „Mēs gribam dot un gūt pozitīvu pieredzi divu skolu ilglaicīgai attīstībai. Būsim mērķtiecīgi! Būsim aizrautīgi! Domāsim pozitīvi!”

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde