Attīstības izglītība tēmas Kuldīgas skolēniem un skolotājiem

Laikā no Ziemas skolas marta vidū līdz Reģionālajiem semināriem aprīlī aktīva darbība attīstības izglītības ideju popularizēšanas laukā notikusi arī  Kuldīgā. V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas un Kuldīgas Alternatīvajās sākumskolas apvienotā komanda darbojusies, lai par projektu un attīstības izglītības idejām uzzinātu ne tikai pašu skolā (kolēģi un skolēni), bet arī citās skolās, kā arī plašāka sabiedrība Kuldīgā:

- Ar mediju palīdzību informēta sabiedrība, ievietojot informāciju par projektu Kuldīgas pilsētas mājas lapā un laikrakstā „Kuldīgas novada vēstis”, kā arī skolas avīzē „Konservs” publicēta intervija ar projekta komandas dalībnieku, skolnieku Kristapu Rozīti par dalību projektā
- Notikusi projekta komandas tikšanās Kuldīgas novada Domē (30.03.) par mērķtiecīgu un noderīgu attīstības izglītības akciju nepieciešamību un organizēšanu
- Pedagoģiskās padomes sēdēs (29.03. un 07.04.) un metodiskās apvienības sēdē (01.04.) informēti kolēģi par dalību projektā, gūtajām atziņām un izmantojamajiem resursiem, kā arī novadītas aktivitātes pedagogiem, kas mudina domāt par savu rīcību un skolas ietekmi ekoloģijas un ilgtspējas attīstības kontekstā
- 11.klases skolnieks – projekta dalībnieks Kārlis Mednieks savā klasē vadījis ģeogrāfijas stundu „Migrācija”(25.03.)
- Novadīta lekcija par klimata pārmaiņām visām pamatskolas klasēm projekta nedēļas ietvaros
- Pirmskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas klasēs bērni novadītas stundas par dažādām attīstības izglītības tēmām:
  • „Ūdens” pirmsskola,
  • „Zeme un kontinenti” 3.klase,
  •  „Ekoloģiskā pēda” 4.klase,
  • „Migrācija” 5.klase,
  • „Ekoloģiskā pēda” 6.klase,
  • „Globalizācija un tās sekas” 8.klase,
  • „Migrācija” 12.klase.

Foto

 

 

← Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Izglītības attīstības centrs

Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga, LV - 1010
tālrunis: 67503730,
fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde