Aknīstes komandas savā skolā un novadā aktualizē migrācijas un globalizācijas tēmas

Pēc projekta Ziemas skolas Aknīstes vidusskolas komanda aktīvi darbojusies, lai gūtas zināšanas nodotu tālāk  klases, skolas, sabiedrības ietvaros: novadītas stundas,  informēti kolēģi un klasesbiedri, iegūtās zināšanas, organizēta tikšanās, izveidots informatīvais stends. Smelieties arī jūs idejas  līdzīgām aktivitātēm savā skolā un apkārtnē!   

  • 16.martā  skolotāja Aija Voitiške 7.klasē  vada  sociālo zinību stundu „Globalizācija"
  • Iknedēļas informatīvajā sanāksmē projekta grupa Guntas Ozoliņas vadībā prezentē Ziemas skolā iegūtās atziņas un informāciju  par  attīstības izglītību Aknīstes vidusskolas skolotājiem
  • 17.martā Kristiāns Miglāns prezentē skolas komandas darbu un iegūtās zināšanas ģeogrāfijas stundā  11.klasē
  • 18.martā  Agnis Čāmāns prezentē skolas komandas darbu un iegūtās zināšanas ģeogrāfijas stundā 10.klasē
  • 23.martā  skolotāja Zoja Ļaščuka 2.klasē vada stundu „Veidojam zemeslodi. Kontinenti ”
  • 25.martā skolotāja Aina Deksne vada skolēnu tikšanos ar bijušo Aknīstes vidusskolas skolnieci Ramonu Skrindu, kura mācās un strādā Ķīnā, pasākuma tēma „Migrācijas procesi, dzīvesveids Ķīnā"
  • 26.martā skolotāja Aija Voitiške vada apvienoto sociālo zinību stundu ( 9.klase) un psiholoģijas stundu (10.klase) par tēmu „Migrācija” 
  • No 1.aprīļa Aknīstes novada domes foajē tiek izvietots projekta informatīvais stends, kurā Aknīstes novada kultūras darba koordinatore Lāsma Prande ik nedēļu atjauno informāciju. Šī brīža aktuālā tēma ir „Migrācija”, tajā tiek arvien papildināta informācija par  novadu, valsti un pasauli.

  Sekojiet šīm aktivitātēm arī galerijā!

 

 

 

 

 

 

 

 

← Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Izglītības attīstības centrs

Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga, LV - 1010
tālrunis: 67503730,
fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde