Attīstības izglītība Latvijas reģionos

Projekta ietvaros oktobrī esam uzsākuši attīstības/globālās izglītības tēmu popularizēšanu skolotājiem visos Latvijas reģionos, piedāvājot 3 dienu seminārus Attīstības/globālās izglītības saturs un metodika mācību stundās un audzināšanas darbā”. No 6. līdz 8.oktobrim šāds seminārs notika Daugavpilī un tajā piedalījās pedagogi no Preiļiem, Viļakas, Līvāniem, Daugavpils, Varakļāniem, Neretas  un citiem Latgales novadiem. Daugavpils seminārs atklāj četru reģionālo semināru ciklu. Līdzīgi pasākumi oktobrī notiks arī Rīgas, Kurzemes un Vidzemes pedagogiem. Semināros piedalās skolotāji, kuriem iepriekš nav bijusi iespēja apgūt attīstības izglītības tēmas.  Četri reģionālie semināri dod iespēju Izglītības attīstības centra projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” pieredzi izplatīt plašākam interesentu lokam. Semināros tiek sniegts ieskats attīstības izglītības tēmās - daudzveidība, vērtības, ilgtspējīga attīstība, sociālais taisnīgums, globalizācija, konflikti un drošība, cilvēktiesības, migrācija u.c. Daugavpils semināra dalībnieki atzīst, ka attīstības izglītība piedāvā mācīties radoši un emocionāli, izmantot kritiskās domāšanas pieejas, veidot starppriekšmetu saiknes un rosina nodarbībās apgūto izmantot gan skolas darbā, gan ikdienas dzīvē. Foto.

← Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Izglītības attīstības centrs

Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga, LV - 1010
tālrunis: 67503730,
fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde