Izvērtējuma semināri maijā

Maijā un  jūnijā projekta "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā" ietvaros visās 9 projekta skolās notiek projekta izvērtējuma semināri, kuros katra skola apkopo un izvērtē padarīto projekta pus otra gada laikā. vai projekts piepildījis dalībnieku gaidas, rakstot pieteikumus dalībai tajā pirms vairāk kā gada?

Maijā izvērtējuma semināri norisinājās Lizumā, Aknīstē, Rīgā, Kuldīgā un Liepājā (foto), savukārt jūnija sākumā tie paredzēti pārējās projekta skolās - Daugavpilī, Viļakā, Viļķenē un Misā.

No projekta skolu dalībnieku izvērtējumiem:

Viena no visbūtiskākajām lietām, ko projekts devis: Atbildība pret vietu, kurā dzīvojam. Laba iespēja saprast savu atbildību par savu rīcību, domām un vārdiem. Iegūtas praktiskas lietas skolēnu iesaistīšanai, domāšanai un audzināšanai. Idejas. Skolas popularizēšana. Stundu plāni. Akciju idejas. Cits skatu uz lietām.

Vislielākais pārsteigums bija: Patiesībā daudz kas, kas notiek mums apkārt pasaulē, nebija zināms. Personīgo īpašību iepazīšana. Sapratām, ka darboties komandā ir vieglāk. Iespēja aizraut un iededzināt citus, parādot veidus, kā to darīt, ideju tālāka attīstība un realizācija. Cik attīstības izglītība ir tuva visos mācību priekšmetos. Skolēnu atsaucība.

Lielākais izaicinājums: Atrast laiku, lai īstenotu savas idejas. Sabiedrības "iekustināšana" un izpratnes veidošana. Sākums - projekta sākumā īsti nebija skaidrs, kas ir attīstības izglītība. Sevi parādīt valsts ietvaros.

← Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Izglītības attīstības centrs

Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga, LV - 1010
tālrunis: 67503730,
fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde