Atklātās stundas Kuldīgas skolās

Pirmsskolas vecuma bērniem nodarbību „Lieldienas dažādās valstīt” vadīja skolotāja Daina Linde. Nodarbība noritēja aktīvā darbībā, bērni bija ieinteresēti, labprāt un ar prieku iesaistījās skolotājas piedāvātajos uzdevumos, ieguva informāciju par Lieldienu svinēšanas tradīcijām citās valstīs un izmēģināja dažas no tām. Bērni noklausījās Lieldienu Zaķa stāstījumu un kartē atzīmēja valstis, par kurām tiek stāstīts, kā arī labprāt izmēģināja  no Moldovas un Krievijas nākušas tradīcijas. Skolotāja iepriekš aptaujājusi bērnus par lieldienu tradīcijām viņu ģimenēs un apkopojusi bērnu vecāku stāstus.

7. klasē stundu „Godīgā tirdzniecība ”  vada bioloģijas skolotāja Evija Heniņa. Tā tiek sasaistīta ar iepriekšējo starpbrīdi, kurā skolēni pusdienojuši un aicina domāt par apēstās pārtikas izcelsmi, ieguvi un ražošanu. Stundas laikā skolēni izvērtēja apgalvojumu patiesumu  (Importētie produkti ir mūsu ēdienkartes būtiska sastāvdaļa, Es zinu, kādos apstākļos tiek radīti importētie ēdieni un dzērieni, Starptautiskā pārtikas tirdzniecība palīdz nabadzīgākajiem cilvēkiem nabadzīgākajās valstīs u.c.), izteica pamatojumus, analizēja un grupēja skolotājas sagatavoto informāciju par godīgu un negodīgu darbu, kā arī apsprieda godīgā un negodīgā darba raksturojums („Godīgs darbs: pastāv vienošanās, saņem garantijas. Negodīgs: strādā bez atpūstas, tirgotāji krāpj saimniekus, nav idejas un nav naudas darba apstākļu uzlabošanai., nesaņem solīto ilgi gaidīto samaksu.”). vēl šajā stundā skolēniem tika piedāvāts attēlot godīgās un negodīgās tirdzniecības ainu, pēc situācijas apraksta, formulēt savas domas: kas ir negodīga tirdzniecība? Vai jūs esat par godīgu tirdzniecību? Kas tā ir?., kā arī noskaidrot, kā tiek marķēti godīgās tirdznicības produkti.

Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē skolotāja Vigra Leismane vadīja sociālo zinību stundu „Cilvēks pasaules daļa”.Stundā tika aktivizētas skolēnu zināšanas par dabu un cilvēka lomu tajā,  katra nozīmi pasaules saglabāšanā. Skolēni aktīvi domāja, salīdzinaāja, analizēja, veica uzdevumus, klausījās skolotājas stāstījumu par Tūkstošgades attīstības mērķiem. Stunda tika uzsākta ar afrikāņu sakāmvārdu „Mēs nemantojam zemi no saviem senčiem, bet aizņemamies to no saviem bērniem”, kas liek piektklasniekiem aizfdomāties par mepieciešamību nosargāt pasauli nākamajām paaudzēm. Stundas laikā tiekpārrunāts, ko ko katrs darījis pasaules labā un ko varētu darīt nākotnē: „Palīdzēšu saprast cilvēkiem, ka jārūpējas par dzīvniekiem. Es esmu piedalījusies talkās, iztīrīju kapus, es mudinu citus, lai nepiesārņo. Mēģinu taupīt ūdeni, pieņemšu kādu dzīvnieku. Palīdzēšu attīrīt pasauli, neļaušu piesārņot ūdenstilpnes”. Stundā skolotāja ar attēlu palīdzību parādīja pasaules daudzveidību - veseli, pārtikuši bērni, slimi, neēduši, laimīgi, nelaimīgi. Skolotāja stundu vada ar iedvesmu, emocionāli – to pārņem arī bērni, ir patiesi, domājoši, gatavi rūpēties par to, lai dzīve uz Zemes kļūtu labāka.

Stundas Kuldīgas skolās parādīja, ka ar Attīstības izglītības tēmām skolā tiek regulāri strādāts, tā ir ieviesta skolas mācību darbā gan pirmsskolā gan pamatskolā. Skolotāji veiksmīgi veidojuši un vadījuši stundas, kas ir piemērotas, aktuālas un interesantas bērniem.

← Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Izglītības attīstības centrs

Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga, LV - 1010
tālrunis: 67503730,
fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde