Dalībnieki par Ziemas skolu 2

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas projekta komandas koordinatore Māra Zvīne:

Ziemas skolas 2 pirmā diena sākās ar viesu vizītkartēm, kuru laikā uzzinājām ko vieslektori dara savā mītnes zemē globālās jeb attīstības izglītības jomā. Klātesošos uzrunāja  ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere (Judith G. Garber),  izsakot savu viedokli par globālo pilsonību un diskutējot par citām ar globālo izglītību saistītām tēmām.

Četrās saspringta darba dienās projekta dalībnieki uzzināja daudz jaunu, pat šokējošu faktu par mūsdienu pasauli, ieklausījās veiksmes stāstos par mūsu līdzcilvēku dzīvi un darbošanos ārpus Latvijas, iepazinām, kā organizēts darbs AI jomā Lielbritānijā, Slovēnijā, guvām ierosmes turpmākajam darbam mācību stundās un audzināšanas pasākumos, dalījāmies pieredzē un uzklausījām citu idejas par paveikto globālajā/attīstības izglītībā (AI) savā skolā un apkārtējā sabiedrībā, skatījāmies žurnālista Sandija Semjonova uzfilmēto materiālu par Afganistānu un klausījāmies viņa stāstījumu par šo nepārtraukto karu postīto valsti, dzirdējām „Latvijas valsts mežu” Komunikācijas daļas vadītāja Tomasa Kotoviča vispusīgo un konkrētiem piemēriem pamatoto stāstījumu par globālo klimata pārmaiņu ietekmi uz Latviju, mūsu valsts lielākās bagātības - mežu kā atjaunojamo resursu nenovērtējamo ieguldījumu oglekļa dioksīda  izmešu samazināšanā, apguvām jaunas metodes darbam mācību stundās, savu radošo izdomu un zināšanas pielietojām, gatavojot 5 minūšu  priekšnesumu par tēmu „Globālā pēda”. 

 Projekta darba kārtība bija perfekti izplānota, lai pēc iespējas vairāk tēmu apgūtu katra dalībnieku grupa – pedagogi, jaunieši un sabiedrības pārstāvji. Vieslektori darbojās ar visām grupām, piedāvājot atšķirīgu tēmu un to apgūšanas metožu kopumu katrai,  tāpēc dienas beigās skolas projekta komandas dalībniekiem bija iemesls uzklausīt vienam otru, lai uzzinātu, kā katra grupa darbojusies un kādas tēmas apspriestas.

 Nopietni Ziemas skolai 2 gatavojās visu komandu jaunieši, arī mūsējie -  Ivo Zeidmanis un Ivars Kalējs. Viņiem bija jāveic mājas uzdevums par tēmu „Mana ilgtspējīgā skola – esošie risinājumi un nākotnes iespējas.” Šajā sakarā puišiem bija jāizvēlas un jānofotografē 2 vietas savā skolā vai tās apkārtnē, kas apliecinātu rūpes par vidi, resursu taupīšanu vai citus planētai draudzīgus ieradumus un 2 vietas, kurās nepieciešami un  iespējami uzlabojumiem nākotnē. Katram foto puiši pievienoja īsu aprakstu, kāpēc tieši šīs vietas izvēlējušies. Ivo un Ivars kā pozitīvus piemērus uzskatīja skolas dārzu un jaunveidojamo parku, kur katru gadu Zemes dienās tikuši stādīti koki, kā arī nesen ekspluatācijā nodotās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Par uzlabojamām lietām  - pie skolas nodrošināt konteinerus atkritumu šķirošanai un virtuvē nomainīt malkas plīti. Tomēr par otro – plīti-  zēni nebija tik pārliecināti, vai to vajag darīt. Kāpēc? Malka taču ir atjaunojams resurss, mūsu neprognozējamos laika apstākļos, kad reizēm jāiztiek bez elektrības, skolā nav problēmu pagatavot pusdienas, bez tam, ēdiens, gatavots uz šādas plīts, ir daudzkārt garšīgāks.

Šis piemērs no jauniešu mājas darba liecina, ka nevaram uz visām lietām AI skatīties tikai no viena redzes punkta. To apstiprināja arī četru dienu nodarbības, kurās bija iespējas uzklausīt lektorus no valstīm ar dažādu pagātnes mantojumu. Ja ar Līdsas  AI centra veikto un Slovākijas pieredzi 3 projekta  komandas dalībnieki bija iepazinušies nodarbībās pērnā gada oktobrī, tad par Slovēnijas pieredzi no Makša Zimani, kura dzimtā zeme ir Zimbabve, uzzinājām  pirmo reizi. Mums nācās paskatīties uz pasauli citādāk, ar lektoru piedāvāto skatījumu, un tā rezultātā secinājām, ka bieži esam stereotipu varā, paši to tā īsti nemaz neapzinoties. Te apstiprinājās precīzi izvēlēta  projekta devīze  -  „Maini skatu uz pasauli!” , ko mēs darām un cenšamies ieteikt arī citiem.

Neatsverama ir tā zināšanu un pieredzes bagāža, kuru pārveda mājās katrs projekta komandas dalībnieks. Pedagogi iepazinās ar mazāk zināmām mācību darba metodēm: luksofors, aisbergs, globālā kafejnīca, provokācija, veiksmes stāsts, dimants, kompasa roze, konflikta koks, balsošana ar kājām u.c. Jaunieši savā grupā izspēlēja interesantu kāršu spēli bez sazināšanās iespējām ar valodas palīdzību, tādējādi iejūtoties iebraucēja lomā citā valstī, kur pastāv savas, reizēm mums pavisam nepazīstamas un nepieņemamas tradīcijas, uzskati un likumi. Sabiedrības pārstāvjiem bija dota iespēja klausīties interesantu AI  tēmu izklāstu, līdzdarboties grupās, risinot globālas un vietēja mēroga problēmas, gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Pedagogi par noderīgākajām atzina  IAC projekta komandas sadarbības koordinatores Ingūnas Irbītes un projekta satura un metodikas koordinatores Dainas Zelmenes vadītās nodarbības ar piedāvātiem stundu plāniem, izdales materiāliem un praktiskiem risinājumiem. Gan vieslektoru  tematikās nodarbības, gan pašmāju lektoru izzinošās lekcijas, gan   praktiskās nodarbības visiem komandas dalībniekiem ļāva iedziļināties AI procesos pasaulē un pieņemt lēmumus, kā šīs zināšanas saprotamāk nodot jaunajai paaudzei skolā.

„Darbs AI nav viens kampaņveidīgs lēciens, bet garš skrējiens,” noslēguma nodarbībā norādīja Maksis Zimani, Triša Sandbaha atzina, ka Latvijas skolas strādā plašā diapazonā ar globālās/attīstības izglītības jautājumiem, neskatoties uz to, ka šeit nav specializētu institūciju šī darba vadīšanai, bet Adams Ransons aicināja interesentus braukt uz Līdsu Lielbritānijā un pastrādāt  viņa vadītajā AI centrā.

Projekta aktivitātes turpinās. Nākošie trīs mēneši ir laika posms, kad katrā projekta skolā turpinās AI tēmu aprobācija mācību un audzināšanas  stundās, ārpusstundu darbā, akcijās. IAC projekta komanda šajā laikā apmeklēs visas 9 projekta skolas, lai pavērotu skolotāju darbu stundās, piedalītos organizētajās akcijās, izvērtētu  paveikto darbu projekta laikā katrā no tām.

Uzsākot projektu „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”,  tika iecerēts, ka projekta skolu komandas  veidos attīstības izglītības skolu tīklu kā resursu centru savā novadā, lai tālāk nodotu pieredzi citām. Saprotams, mācību priekšmetu tematiskie plāni  ir izstrādāti mācību gada sākumā, līdz ar to varētu rasties jautājums, kad atlicināt laiku  AI tēmām, taču ikviens radošs skolotājs atradīs iespēju  stundā apskatāmajai tēmai pievienot atbilstošu 5 minūšu materiālu. Projekta komanda ir gatava dalīties ar iegūto Ziemas skolā 2, piedāvājam kopīgu semināru saviem kolēģiem novadā, neatteiksimies aizbraukt uz citām skolām, ja tāda vēlēšanās tiks izteikta un mūs aicinās.

← Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Izglītības attīstības centrs

Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga, LV - 1010
tālrunis: 67503730,
fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde