Ziemas skola 2. Ieskats pirmajā dienā

Sveiciens Ziemas skolā 2! Esam pulcējušies deviņu skolu cilvēku komandas, lai četru dienu laikā turpinātu kopā izzināt attīstības izglītības tēmas. Pirmās dienas nodarbības aizritēja pieredzes apmaiņā un diskusijās par globālo pilsonību, starpkultūru attiecībām, rasismu un stereotipiem, attīstības izglītības iespējām vietējās kopienās. Pirmajā dienā iepazināmies ar Lielbritānijas un Slovēnijas attīstības izglītības ekspertiem Adamu Ransonu, Trišu Sandbahu un Maksi Zimani, kā arī ASV vēstnieci Latvijā Džūditu Gārberi un viņu viedokļiem un pieredzi šajos jautājumos. Foto.

No Trišas uzzinājām par Līdsas Attīstības centra starpkultūru attiecību veidošanas ļoti praktisko pieredzi un metodiku projekta „Just linking” („Draudzēsimies!”) laikā dažādu sensitīvu jautājumu risināšanā. Tas deva idejas kā veidot bērnu pieredzi un stiprināt pārliecības, kā būt labam ciemiņam un labam saimniekam, kā arī novērst bažas, kas raksturīgas mazajiem „ciemiņiem” un „saimniekiem” pirmo reizi satiekot vienam otru un iespējām tās novērst.

Maksis nodarbības ļāva izprast un aizdomāties par rasisma problēmām mūsdienu pasaulē, par rasisma cēloņiem, vēsturisko pamatu, institucionālo rasismu, kā arī par stereotipiem, kas veido sabiedrības uzskatus un priekšstatus, kas kļūst par pamatu kādas rases diskriminācijai.  Vadītājs aicināja domāt par to, kā iespējams to novērst.

Savukārt Adama nodarbības piedāvāja idejas kā pievērst sabiedrības uzmanību globāliem jautājumiem un kādas attīstības izglītības aktivitātes ieviest vietējā kopienā. Adams pastāstīja arī par veiksmēm un neveiksmēm, kas saistījās ar godīgās tirdzniecības preču ieviešanu Lielbritānijā 30 gadu laikā.

Dienas beigās dalībnieki atzina, ka viņi guvuši vērtīgas idejas un pieredzi, ko izmantot ikdienā skolā un kopienā, saredzot tām jau praktisku pielietojumu.

Gaidiet papildinājumus un lai daudz enerģijas nākošajām dienām!

← Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Izglītības attīstības centrs

Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga, LV - 1010
tālrunis: 67503730,
fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde