Attīstības izglītība

Attīstības jeb globālā izglītība ir aktīvs mācīšanās process, kas ļauj cilvēkiem attīstīt savu izpratni par starptautiskām attīstības prioritātēm un ilgtspējīgas attīstības principiem, izzināt globālo problēmu izraisītājus un ietekmes, kā arī veicina personisku iesaisti un informētu lēmumu pieņemšanu. Attīstības izglītība balstās uz solidaritātes, vienlīdzības, iekļaušanas un sadarbības principiem.

Mūsdienu mainīgā pasaule mums ir sagādājusi jaunas iespējas un arī jauna veida nedrošību. Kā nekad agrāk indivīdi un organizācijas, valstis un reģioni ir atkarīgi viens no otra, no pieņemtajiem lēmumiem un rīcībām, kā arī vērtībām un pārliecībām.

Tādēļ ir nepieciešamas jauna veida zināšanas, prasmes un attieksmes, kas nodrošina mūsu izdzīvošanu un spēju rīkoties sarežģītajā pasaulē. Turklāt pasaule ir kļuvusi ne vien sarežģītāka, bet arī nevienlīdzīgāka – tikai pāris tūkstoši kilometru šķir tehnoloģijas un zinātnes sasniegumus no analfabētisma, smagas slimības un nabadzību no sakārtotas un garantētas sociālās drošības sistēmas. Tādēļ svarīga ir arī mūsu izpratne par taisnīgumu, solidaritāti un nepieciešamību sadarboties.

Domāt un runāt par attīstības jautājumiem, kā arī darboties pie konkrētiem risinājumiem, nav papildu aktivitāte daudzu svarīgāku jautājumu saraksta beigās, bet gan aktuāla nepieciešamība, kas attiecas uz mums visiem šodien.”

Ilze Saleniece,
projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” vadītāja

„Attīstības izglītība šajā savstarpēji mijiedarbīgajā pasaulē un  straujo pārmaiņu laikā palīdz ikvienam izprast notiekošo sev līdzās un pasaulē,  meklēt un analizēt notikumu kopsakarības. Tā palīdz iegūt zināšanas un prasmes par globāliem jautājumiem, kā iesaistīties, kā pašiem ietekmēt savu ikdienu un nākotni pasaulē, kurā dzīvojam.”

Iveta Vērse,
projekta "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā" direktore


 

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde